หน้าหลัก >> ข่าวประกาศร่าง TOR

ข่าวประกาศร่าง TOR
ร่าง TOR ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดอุปกรณ์โอเปอเรเตอร์ และระบบ Billing System แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (จ) 53/2560
กำหนดรับข้อความคิดเห็น ถึงวันที่ 29 กันยายน 2559
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงาน (บริเวณเทคโนธานี) อาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานและด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต ( Mini Plant) โดยวิธีประกวดราคาอ
กำหนดรับข้อเสนอความคิดเห็น ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 ส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะได้ที่ทาง E-mail : procure@dede.go.th
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center (ค่าจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนับสนุนกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2 กิโลวัตต์ จำนวน 7 ระบบ) (ปรับปรุง)
ประกาศร่าง TOR โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดินที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี)จำนวน16,349เครื่อง
ประกาศร่าง TOR โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนับสนุนกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2 กิโลวัตต์ จำนวน 7 ระบบ) โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า) โครงการห้วยแม่ต๋ำน้อย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อกังหันน้ำ ฯ โครงการห้วยปูลิงฯ โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ค่าจัดซื้อกังหันน้ำ ฯ โครงการแม่ต๋ำน้อยฯ โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนฯ โครงการแม่ต๋ำน้อย ฯ โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ฯ โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ กลุ่ม ที่ 3 โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสิ่งพิมพ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำห้องบัญชาการยุทธศาสตร์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฯ โดยวิธี e-bidding
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 40 รายการ โดยวิธี e-bidding

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537