หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 391/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 390/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน (ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับขีดความสามารถด้านพลังงานทดแทนสำหรับข้าราชการกระทรวงพลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 389/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2018 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 388/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 385/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเพิ่มเติมระบบปฏิบัติงานงบประมาณและการเงินการคลังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของ พพ. โดยวิธีคัดเลือก (จ) 387/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 386/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 383/2561
ประกาศราคากลางโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 379/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุปกรณ์หลัก เครื่องจักร และเทคโนโลยี (ว่าจ้างที่ปรึกษาตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 378/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุปกรณ์หลัก เครื่องจักร และเทคโนโลยี (ว่าจ้างที่ปรึกษาตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 378/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 382/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 376/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 369/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 372/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 370/2561
ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลักภายใต้ระบบการจัดการพลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ. 360/2561)
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน ( 2 หลักสูตร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 365/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิทยากรด้านพลังงานทดแทน ( 2 หลักสูตร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 366/61
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 361/2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537