หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. นำคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปิยพิพัฒนมงคล หัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่มาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 4,600 กิโลวัตต์ ต่อเชื่อมกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พพ. นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่7 จ.เชียงใหม่
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมนำชมอุทยานพลังงาน ซึ่งจัดแสดงอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
อธิบดี พพ. เยี่ยมชมโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและบนหลังคา
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม “โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและบนหลังคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา” ของ บริษัท เอส ซี จี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีนายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ โดยโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลดีเด่นThailand Energy Awards 2019 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) และเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงรางวัลในเวทีประกวดASEAN Energy Awards 2019 ทั้งนี้การพัฒนาโครงการดังกล่าวได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ และบนหลังคา รวม 160 kW เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา อีกทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่หลังคาและบ่อน้ำให้เกิดประโยชน์ จากผลการดำเนินงานพบว่าระบบลอยน้ำสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าบนหลังคา 9% ด้วยเหตุที่อุณหภูมิของน้ำได้ช่วยลดความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ยังลดการระเหยน้ำจากบ่อได้ถึง 7% โดยรวมบริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 236,512 หน่วยต่อปี ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งได้ 14% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 134 ตันต่อปี
รมว. พลังงาน เยี่ยมชมต้นแบบแบตเตอรี่ สำหรับ e-TukTuk
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโครงการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานต้นแบบสำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางสถาบันวิทยสิริเมธี ได้สนับสนุนนโยบาย e-TukTuk ของกระทรวงพลังงาน โดยคาดว่าการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากรถตุ๊กตุ๊กเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ทำให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดเป็นร้อยละ 80-90 ของพลังงานที่ใช้ไป หรือมากกว่า 3-4 เท่าของเครื่องยนต์สันดาป
พพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริเวณ หน้าอาคาร 7 พพ.
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 410 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณท้องสนามหลวง และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562
ชมรมกอล์ฟ พพ. จัดกิจกรรมเพื่อการกุศล
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกอล์ฟ พพ. ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลบ่อพลอย และโครงการปันน้ำใจให้น้อง มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านไร่เจริญ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ สโมสรการพลังงานแห่งชาติ (สพง.)
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ สโมสรการพลังงานแห่งชาติ (สพง.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ซึ่งสืบเนื่องจาก สพง. ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟ พพ. ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 66 ปี พพ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่สนามกอล์ฟบางกอก คลับ จ.ปทุมธานี เพื่อจัดหารายได้สำหรับส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมด้านกีฬาและการกุศลของสมาชิก สพง. ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ พพ. และกระทรวงพลังงาน โดยได้จัดหาอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ลู่วิ่งไฟฟ้า 2 เครื่อง เครื่องเดินวงรี 2 เครื่อง จักรยานเอนปั่น 1 เครื่อง และจักรยานสปินไบค์ 1 เครื่อง รวมมูลค่า 126,688 บาท "ปีนี้เป็นปีแรกที่ทาง สพง. ร่วมกับชมรมกอล์ฟของ พพ. จัดหารายได้เข้ามา ก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ได้มาออกกำลังกายร่วมกัน และขอฝากให้ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาโดยให้คิดว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน" อธิบดี พพ. กล่าว
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
งานนิทรรศการ “พลังงานสายธารแห่งบารมี”
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดงานนิทรรศการ “พลังงานสายธารแห่งบารมี” เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในงานจะได้พบกับการแสดงวัฒนธรรมไทย การแสดงของศิลปิน ร่วมทำกิจกรรม DIY เพ้นท์ถุงผ้า รวมถึงพบกับสินค้าจากนวัตกรรมพลังงานทดแทนมากมาย กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชมนิทรรศการ “พลังสายธารแห่งพระบารมี” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม นี้ บริเวณโถงด้านล่าง อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
สัมมนาชี้แจง การดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารฯ ปี 62
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน ประจำปี 2562 “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” โดยในปี 2562 โครงการฯ จะมีการดำเนินการเผยแพร่และสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การผลักดันกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้ การตรวจเยี่ยมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมิน การมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคาร ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมีชัย โอ้น วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้การบรรยาย เรื่อง แนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกันนี้ยังได้มีการทำ Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน หรือองค์ความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของกรม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ พพ.ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ​ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
Internation Seminar on International Negotiation Strategies and Formality Meeting Protocols
นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ กลยุทธ์และการวางแผนการเจรจาต่อรองและระเบียบพิธีการในการเข้าร่วมประชุม “ Internation Seminar on International Negotiation Strategies and Formality Meeting Protocols โดยมีเจ้าหน้าที่จาก พพ. และผู้แทนจากประเทศ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนามเข้าร่วมสัมมนา วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ กลยุทธ์ที่ใช้ในด้านการเจรจาต่อรอง และสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในกลุ่ม ประเทศ CLMVT ระหว่างกัน ณ เดอะเลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ Lobby อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับฉลากและการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก"
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขอรับฉลากและการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสำหรับปี 2562 ซึ่งจะดำเนินการติดฉลากใน 19 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ที่ประสงค์จะขอรับฉลาก ได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ร่วมกิจกรรม 50 ปี กฟผ.
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคสบทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 50 ปี ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเหลือประชาชน “พลังงานพารวย เพิ่มรายได้ ช่วยชุมชน” ด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ในการช่วยเหลือประชาชนสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ โดยติดตามโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำคัญๆ ในพื้นที่ภัยแล้ง ได้แก่ ​โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านครึมม่วง หมู่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มีสมาชิก จำนวน 7 ราย ในพื้นที่การเกษตร 45 ไร่ ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ มะม่วง มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด มันเทศ ป่าชุมชนไม้ยืนต้น เช่น ต้นสัก มะค่าโมง และโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มผู้ใช้บ้านด่านตลอด หมู่ 4 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก มีจำนวนสมาชิก 7 ราย ในพื้นที่การเกษตร 118 ไร่ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ขนุน สับปะรด ต้นหม่อน สละ มะนาว ผักหวาน มะม่วง และอ้อย โดยทั้ง 2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งจากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559 สร้างรายได้ให้กับสมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม รายได้เพิ่มให้สมาชิกเฉลี่ย 25,000 บาท/ปี/ราย ทั้งปีกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงปีละ 175,000 บาท ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องโดยใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณปี 61 เพิ่มเติม สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้สนับสนุนระบบฯ ทั่วประเทศ จำนวน 1,446 ระบบ และในงบประมาณปี 62 รอบ 2 อีกจำนวน 1,236 ระบบ
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ASEAN SHINE Networking and Coordination Conference
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย ดร.ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยนวนการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในนามเจ้าภาพกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Association of SouthEast Asian Nations) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ASEAN SHINE Networking and Coordination Conference และ Mr.Christopher G. Zamora : Acting Executive Director จาก ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) เป็นผู้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมโดยก่อนการเริ่มประชุมได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ASEAN Center for Energy :ACE กับ The International Copper Association (ICA) เพื่อร่วมผลักดัน พัฒนา รวมถึงสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อส่งเสริมงานด้านประสิทธิภาพพลังงานในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ด้านแสงส่องสว่าง มอเตอร์ และหม้อแปลง เป็นต้น โครงการ ASEAN SHINE (ASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency) นับเป็นโครงการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาและกำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพทางพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม โดยริเริ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของภูมิภาคอาเซียน เป็นการสร้างมาตรฐานระดับสูง ส่งเสริมประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ภูมิภาค ในวันที่ 25 เมษายน 2562
The 23rd Energy Efficiency & Conservation Sub Sector Network(EE&C-SSN) Annual Meeting
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี พพ. เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในนามเจ้าภาพกล่าวต้อนรับ และ Mr.Christopher G. Zamora : Acting Executive Director จาก ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy : ACE) เป็นผู้กล่าวเริ่มดำเนินการประชุมโดยในครั้งนี้ ดร.พงศ์พันธ์ วรสายัณต์ ผู้แทนจากประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นประธานในการประชุม (Chairman) และผู้แทนจากประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลามเป็นรองประธาน (Vice Chair) ในการประชุมประจำปี ครั้งที่ 23 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ The 23rd Energy Efficiency & Conservation Sub Sector Network(EE&C-SSN) Annual Meeting ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (EE&C-SSN Focal Point) เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในปีที่ผ่านมา และหารือแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงการประชุมพิจารณาตัดสินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในระดับภูมิภาค (ASEAN Energy Awards 2019) ด้านการจัดการพลังงาน (Energy Management) ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Building)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537