หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดีและดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี โดยวิธีคัดเลือก (จ) 416/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของแหล่งน้ำพุร้อนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 419/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 420/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก (จ) 418/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยวิธีคัดเลือก (จ) 417/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดีและดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี โดยวิธีคัดเลือก (จ) 416/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 415/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอุ่นไส้กรอก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 414/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ โดยวิธีคัดเลือก (จ. 413/2561)
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องอุนไส้กรอก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 414/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 413/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนกระจก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 410/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม โดยวิธีคัดเลือก (จ) 408/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก (จ) 409/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 411/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 407/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น โดยวิธีคัดเลือก (จ) 417/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 400/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 406/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 399/2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537