หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามระยะทาง รถยนต์ราชการ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ๑ฒ-๓๐๐๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘-๗๑๐๓-๐๐๑๒ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขททะเบียน ลอ-๑๙๗๑ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔-๗๑๐๓-๐๐๑๓ กองพัฒนาพลังงานทดแทน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ยางมะตอย) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๐๓๔-๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ พพ.๒ กพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ของกลุ่มงานการคลัง สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กลุ่มงานการคลัง สำนักเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกอเนกประสงค์พร้อมฝาล็อค จำนวน ๕๐ ใบ ของกลุ่มนิติการ สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไฟล่อุปกรณ์งานซ่อมบำรุง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ๘ท-๙๔๘๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๑๒ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ เลขทะเบียน ๙๔-๒๙๙๑ กทม. เลขครุภัณฑ์ ๒๗-๗๑๐๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กลุ่มพัฒนาพลังงาน ๑ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เพื่อใช้งานกับอาคารโรงไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง ๓๑-๙๐๐๑-๐๐๑๙ และ ๕๖-๙๐๐๑-๐๐๑๒ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของห้องควบคุมเครื่องกันหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ทะเบียนครุภัณฑ์ ๕๙-๗๐๔๐-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๒ ลูก ใช้กับทะเบียน ลอ-๑๙๗๑ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔-๗๑๐๓-๐๐๑๓ และทะเบียน พว-๑๒๖๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐-๗๑๐๓-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ Air Handling Unit (AHU) ชั้น B (Basement) ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ชุด หมายเลยครุภัณฑ์ ๔๖-๗๐๔๐-๐๐๘๖ (ศท. กพบ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ข้อต่อยีโบลท์ PVC ขนาดท่อ ๕๐๐ มม. จำนวน ๔ ชุด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน ๒ผ-๗๒๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๖ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537