หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018 เขตภาคใต้
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ( AEDP? 2018) ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมได มอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ภายในปี 2580 สอดรับกับความต้องการใช้ ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคตามแผน PDP 2018 โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ในแผนการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น สอดรับกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวง พลังงานที่กำหนดไว้ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทั่วประเทศ ได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
พพ. จัดฝึกอบรม the 4th Practical Energy Management Trainning of the AJEEP Scheme 2 (Trainning of Trainers-TOT)
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม the 4th Practical Energy Management Trainning of the AJEEP Scheme 2 (Trainning of Trainers-TOT) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) จ. ปทุมธานี ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือภายใต้เครือข่าย Energy Efficiency and Conservation Sub-Sector Network (EE&C-SSN) ตามแผน APAEC และ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ.
กิจกรรมการจัดการความรู้ กวค. ปี 2562 " แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และการจัดหามาตรการรองรับ"
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) กวค. ปี 2562 การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เรื่อง "แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และการจัดหามาตรการรองรับ" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "แนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต " พร้อมกันนี้ยังได้มีกิจกรรมการร่วมทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า โดยทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ Nissan ได้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาจัดแสดง ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและร่วมทดลองขับเป็นจำนวนมาก
พพ. เยือนเชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน AEDP 2018
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ภายในปี2580 สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคตามแผน PDP 2018 โดย รองอธิบดี พพ. เปิดเผยว่า พพ. ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP 2018) โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ในแผนการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น สอดรับกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงพลังงานที่กำหนดไว้ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทั่วประเทศได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยมีองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยราชการในพระองค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชนและประชาชน จำนวน 2,000 คน ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย
พพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
กระทรวงพลังงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
รมว.พลังงาน เดินหน้าโครงการ “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยนำระบบเทคโนโลยี IoT มาใช้บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในอาคารสถานศึกษาของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่มกิจกรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดย พพ.ได้ร่วมลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว โดยจะเข้าไปดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน ขาดการบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED การติดตั้งหรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และ เครื่องปรับอากาศระบบแปรผันน้ำยา (VRF) เป็นต้น โดยที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 630,777 หน่วย/แห่ง/ปี คิดเป็นเงิน 2,172,720 บาท/แห่ง/ปี ดังนั้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงถือเป็นการดำเนินการโดยเครือข่ายจิตอาสาพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานให้ได้ไม่น้อยกว่า 30 % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานจากปี 2561 “นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับสถาบันการศึกษา ยังถือเป็นการรณรงค์เพื่อให้ตระหนักรู้เรื่องการประหยัดพลังงานผ่าน ครู นักเรียน ที่จะเป็นเครือข่ายด้านพลังงาน เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนโดยรอบต่อไป” อธิบดี พพ. กล่าว
พพ. ดึงสิงห์รถบรรทุก 5 พันคน อบรมขับขี่ ประหยัดพลังงานกว่า 370 ล้านบาท/ปี
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดแถลงผลการดำเนินงาน พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและเกียรติบัตรแก่ตัวแทนวิทยากรฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดย พพ. ได้บูรณาการร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้า เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และประหยัดพลังงานด้วย ซึ่งมีการฝึกอบรมวิทยากรให้มีความเชี่ยวชาญในการอบรมประหยัดพลังงาน 83 คน ผู้ขับขี่รถบรรทุกจำนวน 5,017 คน ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน คิดเป็นปริมาณน้ำมันดีเซลประมาณ 12.37 ล้านลิตรต่อปี ประหยัดเงินกว่า 370 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 66 ล้านกิโลกรัมต่อปี
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างแผน AEDP2018
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018) โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้แทนกรมต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอและแสดงความคิดเห็น ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (ENCO) อาคารบี กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
พพ. เปิดตัวโครงการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั่วไปเข้าร่วม โดยโครงการจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจ ตรวจวัด ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านขนส่งของสถานประกอบการ และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจขนส่ง มีเป้าหมายคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย
พพ. แถลงผลการศึกษาและจัดทำค่าประสิทธิภาพพลังงาน เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษา จัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้ผลิต/จำหน่ายเครื่องอัดประจุฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดยโครงการฯ ได้ศึกษาข้อมูลการตลาดและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสุ่มตัวอย่างและทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อทำการกำหนดระดับค่าประสิทธิภาพพลังงานที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการใช้เครื่องอัดประจุประสิทธิภาพสูง ให้มีความแพร่หลาย ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของประเทศ
พพ. จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “โอกาสในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “โอกาสในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน” โดยมี ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม The Imperial Hotel & Convention Centre Korat จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 ในการจัดการประชุมเพื่อรับทราบถึงสถานการณ์พลังงานและนโยบายด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียนและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนและโอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน ปัญหาอุปสรรคในการลงทุน และศึกษาดูงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เนื่องจากมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Solar rooftop และระบบการจัดการพลังงานโดยได้รับรางวัลการรับรองอาคารธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบด้านพลังงาน (Building Energy Code, BEC) สามารถประหยัดพลังงานในอาคารได้ถึง 7 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี และศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ทุ่งกังหันลมห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
พพ. มอบรางวัล 137 แบบอาคาร และฉลากอาคารกับอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ BEC 17 แบบอาคาร ประจำปี 2562
พพ. มอบรางวัล 137 แบบอาคาร และฉลากอาคารกับอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ BEC 17 แบบอาคาร ประจำปี 2562   นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 137 รางวัล และฉลากแบบอาคาร 17 แบบอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน BEC ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พร้อมเดินหน้าผลักดันแบบอาคาร สถานศึกษา, สำนักงาน, อาคารโรงมหรสพ, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสถานบริการ, อาคารชุมนุมคน, โรงแรม สถานพยาบาล และอาคารชุด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code : BEC) ซึ่งบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารและใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ นายโกมล บัวเกตุ เปิดเผยว่า พพ. ได้จัดกิจกรรม งานมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ที่มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000, 5,000, 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตามลำดับ โดยในปี 2562 นี้มีอาคารของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 137 อาคาร และผ่านการคัดเลือกได้รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 17 อาคาร แบ่งเป็น ฉลากระดับดีเด่น 1 อาคาร, ฉลากระดับดีมาก 9 อาคาร, ฉลากระดับดี 7 อาคาร ครอบคลุมอาคารเรียน สำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม เป็นต้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
รมว.พลังงานจัดประชุมระดมความคิดเห็น กำหนดทิศทางกระทรวงพลังงาน
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วม ณ ชั้น 6 อาคาร C กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม2562 การประชุมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นพลังงาน ทั้งด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการหารือถึงนโยบายสำคัญที่จะต้องเร่งผลักดัน รวมถึงข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านพลังงานเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมพาราโบลาโดมบ้านหนองเขื่อน
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กล้วยอบแห้งและแป้งกล้วยแปรรูปบ้านหนองเขื่อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และคณะ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนบ้านหนองเขื่อนที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและพพ. ในโครงการโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดีใจที่ได้เห็นขุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ "ชุมชนเป็นหน่วยย่อยที่มีความสำคัญกับประเทศ ถ้าชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประเทศก็จะมั่นคง ภาครัฐจึงต้องสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการให้องค์ความรู้ ให้เงินทุน และหาตลาดให้ ชุมชนก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน" นายยงยุทธ กล่าวว่า พพ.เดินหน้าสนับสนุนโครงการโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2554 ตามเป้าหมายการสนับสนุนที่ 75,000 ตารางเมตร จนถึงปัจจุบัน พพ. ให้การสนับสนุนแล้ว 32,000 ตารางเมตร ในส่วนของโดมอบแห้งฯ ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเขื่อน เป็นโดมความจุ 166.4 ตารางเมตร พพ.ให้การสนับสนุน 30% เป็นจำนวนเงิน 404,352 บาท เพื่อให้ชาวบ้านใช้ในการอบผลผลิตชุมชน เช่น กล้วยหอมและสมุนไพร ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน และเกษตรกรโดยรอบ "วันนี้ผมรับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีให้ช่วยสนับสนุนการตลาดให้ชุมชนจากโครงการพาราโบลาโดม ซึ่งพพ.จะดำเนินการร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีโออาร์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วม "โครงการไทยเด็ด" เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอีกทางหนึ่งด้วย" อธิบดี พพ. กล่าว
พพ. แถลงผลสำเร็จต้นแบบ Smart Farm ปศุสัตว์ 19 แห่ง
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานแถลงผลสำเร็จและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 19 ฟาร์ม ณ ห้องเมจิค 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ยกระดับไปสู่การเป็น Smart Farm และเป็นฟาร์มต้นแบบสาธิตเพื่อขยายผลในวงกว้าง ด้วย 3 มาตรการด้านพลังงาน ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการปรับเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง การใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ และการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคโนโลยีสารสนเทศและ IoT โดยโครงการในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์เข้าร่วมทั้งสิ้น 19 ราย แบ่งเป็นฟาร์มสุกร 10 ราย ฟาร์มโค 5 ราย และฟาร์มไก่ 4 ราย สรุปผลประหยัดรวมทั้งโครงการได้ 747 ตันน้ำมันดิบ (toe) คิดเป็นเงิน 35 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 1.8 ล้านบาทต่อฟาร์ม
พพ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างแผน AEDP2018
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018) ในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ และกลุ่มไฟฟ้าและความร้อน โดยมีเจ้าหน้าที่ พพ. ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอและแสดงความคิดเห็น ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
พพ. จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการศึกษา “โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร พพ. ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ดำเนินการขยายผลกระบวนการ H-FAME ในการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล สู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน เพื่อผสมในน้ำมันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยมีการทดสอบในรถกระบะ 8 คัน คันละ 100,000 กิโลเมตร และนำร่องใช้ B10 ในรถยนต์หลายประเภท ไม่น้อยกว่า 99,000 ลิตร
พพ. จับมือ สนพ. แจงเป้าหมายแผน AEDP2018
พพ. จับมือ สนพ. แจงเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) ตามแผน PDP2018 พร้อมเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างแพร่หลาย นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ตามที่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 แล้วนั้น ปัจจุบัน พพ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) ให้สอดคล้องกับแผน PDP2018 โดยแผนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จะมีการปรับเป้าหมายให้สูงขึ้นจากแผน AEDP2015 ตัวอย่างเช่น • พลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนเดิม ณ ปี 2579 จะติดตั้งให้ได้รวม 6,000 MW ณ สิ้นปี 2560 ดำเนินการแล้ว 2,849 MW ในแผนใหม่จะติดตั้งระหว่างปี 2561 – 2580 อีก 12,725 MW (โซล่าร์รู๊ฟท๊อปกับโซล่าร์ แบบทุ่นลอยน้ำ) รวมมีเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2580 อยู่ที่ 15,574 MW • พลังงานชีวมวล แผนเดิมอยู่ที่ 5,570 MW ณ สิ้นปี 2560 ดำเนินการแล้ว 2,290 MW มีแผนจะติดตั้ง ระหว่างปี 2561 – 2580 อีก 3,496 MW รวมมีเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2580 อยู่ที่ 5,786 MW เป็นต้น ทั้งนี้ ในแผน AEDP2018 จะมีการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ไม่มีในแผน AEDP2015 คือ การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2,725 MW และมีการเพิ่มเป้าหมายของโรงไฟฟ้าขยะ จากเดิม 500 MW เป็น 900 MW เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดทำแผน AEDP2018 ในภาพรวมนั้น ปัจจุบัน พพ. อยู่ระหว่างเตรียมพร้อม จัดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2562 จะเริ่มดำเนินการได้ ด้านนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่าตามเป้าหมาย ของแผน PDP2018 จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 จำนวน 77,211 เมกะวัตต์ ซึ่งจากเป้าหมายนี้จะต้องมีการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวัตต์ รวมทั้งจะพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งเบื้องต้น จะกำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจะเป็นระดับที่สร้างความสมดุล การผลิตไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537