หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 447/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรม) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 443/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 441/2561
ประกาศราคากลางางที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงานและฟาร์มปศุสัตว์) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 445/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 442/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสถานศึกษา โรงพยาบาลและอื่นๆ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 444/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 440/2561
ประกาศ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 438/2561
ประกาศ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการปรับปรุงเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 436/2560
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและข้อมูลภูมิสารสนเทศในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยวิธีคัดเลือก (จ) 433/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 434/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจ พพ. ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (ระยะที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 432/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินศักยภาพเชิงลึกพลังงานความร้อนใต้พิภพจากแหล่งน้ำพุร้อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 429/2561
ประกาศราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 430/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 428/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 428/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ ผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 427/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมให้เป็นแบบ Firm โดยวิธีคัดเลือก (จ) 424/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก (จ) 418/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 415/2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537