escort bayan takipรงi satฤฑn al izmir escort izmir escort http://www.beylikduzuescortbayanlari.com porno 64 umraniye escort elitbahis elitbahis elitbahis elitbahis metroslot deneme bonusu veren siteler 2021 Diyarbakฤฑr escort cankaya escort eryaman escort izmir travesti ฤฐzmir Travesti PDKS mobil รถdeme ile bahis

 


 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ในการดำเนินงานถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ (COVID-๑๙) ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓ กถผ. ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑๐ (จังหวัดพิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ ในการจัดถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๓ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมโยงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๔-๙๐๐๑-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกสิบล้อราชการ จำนวน ๑๓ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๗-๗๑๐๓-๐๐๐๔ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กลุ่มพัฒนาพลังงาน ๑ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ยี่ห้อ Cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๙๐๖-๐๐๙ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกสิบล้อราชการ จำนวน ๑๑ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๑๘ กองพัฒนาพลังงานทดแทน กลุ่มพัฒนาพลังงาน ๑ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนอกประสงค์และโครงสร้างประกอบโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ แคทเตอร์พิลล่าร์ รุ่น ๓๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๗๖๐๒-๐๐๐๑ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน พพ.๑ กพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้องกันและกำจัดปลวกศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจไปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วำหรับการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ของสูนย์บริการวิชาการที่ ๖ ผจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ เพื่อใช้การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบใช้ในการดำเนินงานถ่ายทอดเผยแพร่และจัดแสดงนิทรรศการองค?ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๙๐๖-๐๐๑๑ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa ๓๐๑๐i หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๘-๗๐๓๔-๐๐๐๒ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๓ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๑ (จังหวัดปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537