หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> สาระน่ารู้จากบ้านประหยัดพลังงาน

สาระน่ารู้จากบ้านประหยัดพลังงาน
กระจกสำหรับบ้านพักอาศัย
เปิดมุมมองใหม่กับบ้าน Precast กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หัวใจสำคัญของบ้านประหยัดพลังงาน
บ้านหายใจได้
การรั่วซึมของอากาศ
ฉนวน
หันบ้านให้ถูกทิศ วางผังให้ถูกทาง บ้านไม่ร้อน คนอยู่สบาย
เปลือกอาคารเพื่อบ้านอนุรักษ์พลังงาน
คอนกรีตพรุน (Porous Concrete) คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาสร้าง "สภาวะน่าสบาย" ในบ้าน
งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์เพื่อการประหยัดพลังงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537