หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 97/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 84/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 89/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 88/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 87/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 85/2564
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 86/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา ในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือ (จ) 78/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแม่โถ-เวียงป่าเป้า ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียนป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 58/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่น้ำสา ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 57/2564)
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลายยาน้อย ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 59/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแม่สาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 56/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแม่โถ-แม่ลาน้อย ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 60/2564
ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำว้า ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 237/2563
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 211/2563
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 210/2563
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 200/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 179/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 170/2563
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทนในระยะที่ผ่านมา โดยวิธีคัดเลือก (จ) 171/63

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537