หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2565
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัว แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 880 Licenses ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 9/2565 ศทส.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง บริเวณด้านหน้าประตู Intake Gate โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า) ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๑ เครื่อง ด้วยวิธี (e-bidding) ปีงบ 64 กพพ.
ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 8/2565 กวค.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบ 65 กพส.
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 6/2565 ศทส.
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม ๔ สถานี (พื้นที่จังหวัดสงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี และสระแก้ว) ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 3/2565 กวค.
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 5/2565 กพส.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 1/2565 สล.
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม ๙ สถานี (พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ตราด หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย และพิษณุโลก) ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 2/2565 ปีงบ 65 กวค.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 4/2565 ปีงบ 65 กพพ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๘๕๐ kVA. พร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 75/2564
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 74/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนบน) (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ ทำคันดิน และภูมิทัศน์) ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding) เลขที่ 73/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ๑ โครงการ ณ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 72/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ 71/64)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมอาคารสำนักงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 70/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ๖ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 69/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และบ้านพักข้าราชการ) ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 68/64 (รอบที่ 2 )
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 67/64

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537