escort bayan takipรงi satฤฑn al izmir escort izmir escort http://www.beylikduzuescortbayanlari.com porno 64 umraniye escort elitbahis elitbahis elitbahis elitbahis metroslot deneme bonusu veren siteler 2021 Diyarbakฤฑr escort cankaya escort eryaman escort izmir travesti ฤฐzmir Travesti PDKS mobil รถdeme ile bahis

 


 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ ในการจัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน จำนวน ๑ รายการ ของซศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ซัยโจ เด็นกิ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๐๔๐-๐๐๐๒ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมัตติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ View Sonic รุ่น PJ๗๒๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๗๓๐๘-๐๐๑๕ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กย-๗๙๔๓ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘-๗๑๐๓-๐๐๑๑ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) ในการจัดถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลทหารในค่ายทหาร กถผ. ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ ในการจัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยี ด้านพลังงานค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กถผ. ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิต (ด้านอนุรักษ์พลังงาน) ในการจัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กถผ. ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการถ่ายทอด ในการจัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยี ด้านพลังงานค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร กถผ. ศูนย์บริการวิชาการที่ ๔ (จังหวัดหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดสาธิตการวัดกำลังไฟฟ้าแบบพกพา จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓-๗๘๐๑-๐๐๐๙ และ ๖๓-๗๘๐๑-๐๐๐๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน กถผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ยี่ห้อ SAIJO-DENKI หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๐๔๐-๐๒๗๖ และ ๖๒-๗๐๔๐-๐๒๙๓ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ ล้อ ใช้กับรถยนต์ ทะเบียน ๕ฌ-๒๕๑๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๔-๗๑๐๓-๐๐๐๗ และ ทะเบียน ชภ-๔๒๐๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๑๗ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๔ ล้อ ใช้กับรถยนต์ ทะเบียน ๕ กส-๗๗๒๐ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๑๐๓-๐๐๐๕ กลุ่มเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น อี-สตูดิโอ ๒๕๕๐ซี หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๐๓๔-๐๐๐๕ กลุ่มติดตามและประเมินผล กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้น จำนวน ๓ รายการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาเอกสารสรุปผลรายงานการจ่ายเงินค่าชดเชย จำนวน ๒๕ ชุด กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน กพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ใช้กับรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ๕ศ-๖๗๖๖ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗-๗๑๐๓-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ๔ฬ-๓๕๕๒ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต (ด้านพลังงานทดแทน) ในการดำเนินงานถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอรุรักษ์พลังงาน จำนวน ๔๒ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537