หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
มอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมมอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 รางวัล และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลในตรั้งนี้ว่า (พพ.) มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพราะนอกจากจะช่วยให้การใช้พลังงานลดลงแล้ว ยังช่วยลดการใช้จ่ายทางด้านพลังงานของประเทศได้อีกด้วย โดยการออกแบบอาคารในปัจจุบัน นอกจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การจัดการพื้นที่ใช้สอยให้มีความสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วย เพราะว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในตัวอาคารจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน หากมีการออกแบบให้อนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ต้นในขั้นตอนของการออกแบบตามมาตรฐาน BEC แล้ว จะทำให้อาคารนั้นๆ มีการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าอาคารทั่วไปทำให้ต้นทุนค่าพลังงานของอาคารลดลงและเกิดผลประหยัดระยะยาวได้เป็นอย่างดี ณ หอประชุมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 27 พ.ย.61
พพ. เยี่ยมชมบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน​ (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. เยี่ยมชมบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)​ จ.​ชลบุรี​ เพื่อศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งระหว่างปี​ 2557 -​2561​ บริษัท​ไทยออยล์​ฯได้ดำเนินโครงการ​อนุรักษ์​พลังงาน​ทั้งสิ้น​ 61​ มาตรการ​ ทั้งในด้านการบริหาร​ประสิทธิภาพ​พลังงาน​ จัดทำเป้าหมายการอนุรักษ์​พลังงาน​ ลดการสูญเสียน้ำมัน​ การฝึกอบรม​ และการประชาสัมพันธ์​ โดยมีวัฒนธรรม​องค์​กร​เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ลดการใช้พลังงานได้กว่า​ 2.5​ ล้านกิกะจูลต่อปี​ คิดเป็นค่าเชื้อเพลิง​ 878.8 ล้านบาท​ ลดก๊าซ​เรือนกระจกกว่า​ 1.4 แสนตันต่อปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สัมมนาการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ โดยมี นายศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ พพ. มีภาระหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) เพื่อส่งเสริม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภชัย สำเภา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้ ทั้งนี้ พพ. มีภาระหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 โดยรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) และขั้นต่ำ (MEPS) เพื่อส่งเสริม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ทีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานต่ำ ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญ โดยที่ผ่านมา พพ. ได้ศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานไปแล้วกว่า 67 ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
การประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ Japan -Thailand Government-Private Workshop on Clean Energy Technology. And to be continue in next phase
นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวต้อนรับ Mr. Hiroki Misumata Ministry of Economy ,Trade iIndustry (METI)-Japan พร้อม เปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ Japan -Thailand Government-Private Workshop on Clean Energy Technology. And to be continue in next phase. โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ โรงแรม Amari waterGate Bangkok ณ วันที่ 15 พ.ย. 61
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
พพ. จัดสัมมนา “Smart Transport”
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Smart Transport บูรณาการแผนประหยัดพลังงานภาคขนส่ง” กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง” และการเสวนา หัวข้อ “เจาะลึกแผนบูรณาการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งไทย” ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
พพ. เปิดบ้าน อวดผลสำเร็จโครงการโซลาร์รูฟท็อป 75 kW
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานสัมมนาแถลงผล “โครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง” โดยมี นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพลังงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 จากการดำเนินการตามข้อคำสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ทุกส่วนงานราชการพิจารณานำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงาน เพื่อให้ พพ. เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป พพ. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนา และทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเขตการไฟฟ้านครหลวง โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 75 กิโลวัตต์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 70 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy)
สัมมนา “Smart Farming เกษตรไทยยุค 4.0”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการสัมมนา “Smart Farming เกษตรไทยยุค 4.0” ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงานฯ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตร” และการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่ยุค Smart Farming” โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการฟาร์มโคนมขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมบุรีศรี๓ บูติคโฮเทล อ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดย พพ. จัดงานชี้แจงต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจ ซึ่งนำมายังประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
พพ. นำองค์กรเยี่ยมชมความสำเร็จผลงาน TEA 2018
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(โรงงานอาหารสำเร็จรูป หนองจอก) หนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีประกวด Thailand Energy Awards 2018 โดยนายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด นำหลักการ CPF SHE & En Standard มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบาย การควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินการทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างชัดเจน และสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับให้ได้รับทราบเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีร่วมการจัดการพลังงานอย่างทั่วถึง
การประชุม " โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย "
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุม " โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย " โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนบ้านอยู่อาศัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา และพัฒนาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย สำหรับเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในารส่งสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย พพ. จึงได้มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
พพ.ก้าวสู่ปีที่20 Thailand Energy Awards
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในการเปิดงาน “ ครบรอบ 20 Thailand Energy Awards” และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 พร้อมทั้งเตรียมการจัดงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในปี 2562 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ นายประพนธ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี Thailand Energy Awards มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา พพ.ได้มอบรางวัลไปแล้วกว่า 885 รางวัล และส่งไปประกวดระดับอาเซียนได้รางวัลมา 188 รางวัล ก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานรวมกว่า 7,800 ล้านบาท และลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ 1.3 ล้านตัน สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดในปี 2019 นั้น นายประพนธ์ กล่าวว่า ยังยึดกรอบและหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับปี 2018 โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมพลังงาน แต่ในโอกาสครบรอบ 20 ปีนั้นเราจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ ซึ่งต้องติดตามว่ารูปแบบงานจะออกมาแบบใด
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด TEA 2019 ภาคอีสาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 61 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายเยาวธีร อัชวังกูล ผู้แทนจาก พพ. ชี้แจงภาพรวมหลักเกณฑ์การประกวด ซึ่งมีผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง โดย พพ. มีกำหนดจัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอีก 4 ครั้ง
นายก ทดสอบเรือไฟฟ้าล่องคลองผดุงฯ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ทดสอบเดินทางด้วยเรือไฟฟ้าที่เปิดให้บริการรับส่งประชาชนในคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างทางช่วงสะพานกษัตริย์ศึกได้โบกมือทักทาย นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีฯ ผู้บริหารและข้าราชการจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตลอดจนประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังทำเนียบรัฐบาล เรือโดยสารดังกล่าวเป็น "เรือไฟฟ้าโดยสาร" ลำแรกของประเทศไทย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% วิ่งรับส่งระหว่างท่าเรือเทวราชถึงท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดมลภาวะทางกลิ่น-เสียง และลดการใช้พลังงานน้ำมัน โดยเรือดังกล่าวจะวิ่งให้บริการประชาชนในเร็วๆนี้
ปลัดฯ พลังงาน ตรวจเยี่ยม พพ.
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และนายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกุลิศ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมารับทราบการทำงานของ พพ. พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหาร ซึ่งพพ.เองเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และยังเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินครึ่งหนึ่งของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการพัฒนาพลังงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ นายกุลิศ ยังได้มอบหมายภารกิจเร่งด่วนในการผลักดันการทำงานตาม พ.ร.บ.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมการรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด TEA 2019
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พพ. จัดงานชี้แจงต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ครบรอบ 16 ปี กระทรวงพลังงาน
นายศิริ จิระพงษ์พัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 16 ปี ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
พพ. นำผู้ประกอบการดูความสำเร็จผลงาน TEA 2018
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จ โครงการผลิตพลังงานไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา ซึ่งได้รับรางวัลThailand Energy Awards 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) บริษัทดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร (ผงชูรส) มีต้นทุนด้านพลังงานค่อนข้างสูง จึงพัฒนาโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจากแกลบขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานระบบผลิตไอน้ำและไฟฟ้าของบริษัทมีกำลังการผลิตไอน้ำ 40 ตันไอน้ำต่อชั่วโมง และกำลังการผลิตไฟฟ้า 4.2 MW โดยแบ่งใช้เองในโครงการ (own use) 1.25 MW และส่งให้โรงงานผงชูรสใช้เป็นพลังงานความร้อน 2.95 MW โครงการมีส่วนช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การนำคณะเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537