หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. เปิดตัวรายการ E Journey พลังงานDEDE "ตลาดนัดคันทรี ของดี๊ดีในชุมชน"
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัวรายการสารคดี E Journey พลังงานDEDE โดยมี 2 ผู้ดำเนินรายการ คริสโตเฟอร์ โจนาธาน รอย เชฟ และเชฟจากัวร์ ธีรวีย์ ดิษยะไชยพงษ์ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ใช้พลังงานทดแทนต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรมาออกร้านจำหน่ายสินค้าใน "ตลาดนัดคันทรี ของดี๊ดีในชุมชน" พร้อมสาธิตการสร้างสรรค์อาหารเมนูใหม่ที่ได้จากผลผลิตในชุมชน ณ บริเวณสโมสร พพ. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 อธิบดี พพ. เปิดเผยว่า "พพ. ได้จัดโครงการ E Journey ขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคุณสนธิรัตน์ สนธิจิระวงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่อง Energy for All หรือพลังงานสำหรับทุกคน โดยเฉพาะสำหรับชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ทาง พพ. และกระทรวงพลังงานก็ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานเข้าไปเผยแพร่ รวมถึงรายการ E Journey ที่ได้เข้าไปหาชุมชน นำผลผลิตมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน" รายการ E Journey พลังงานDEDE ซี่ซั่นที่ 3 จะเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์รวม 30 ตอน ติดตามชมได้ทาง Youtube โดยพิมพ์ E Journey ที่ช่องค้นหา และทาง Facebook ที่ www.facebook.com/EJourneyreallivethailand
พิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พพ. ประจำปี 2562 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยความผูกพัน"
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พพ. ประจำปี 2562 "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยความผูกพัน" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน จวบจนกระทั่งเกษียณอายุ ซึ่งปีนี้มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่เกษียณอายุรวมทั้งสิ้น 26 ท่าน "ขอบคุณทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างยาวนาน ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะได้พักผ่อน ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดี ใช้ชีวิตท่องเที่ยวอย่างมีความสุข" อธิบดี พพ. กล่าว
สัมมนาเปิดตัว “ โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงาน ในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain)
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเปิดตัว “ โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงาน ในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain) “ ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดยในมาตราการการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากภาคขนส่งมีการใช้พลังงานถึงร้อยล่ะ 40 ของการใช้พลังงานของประเทศ และธุรกิจการขนส่งสินค้า ห่วงโซ่ความเย็น Cold Chain ก็เป็นส่วนที่สำคัญในภาคขนส่งด้วย เช่นกัน ดังนั้นการนำเครื่องมือในการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงต่างๆ มาใช้ในธุรกิจ Clod Chain ไม่ว่าจะเป็นประเภทแช่เย็นที่ใช้อุณภูมิ 0-20 องศาเซลเซียส หรือแช่เยือกแข็งที่ใช้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสลงไป จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ให้คงคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนที่จะถึงจุดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค
สัมมนาทางวิชาการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดการสัมมนาทางวิชาการ “ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด “ (ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ) ทั้งนี้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) จึงได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด “ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด และถ่ายทอดประสบการณ์จากสถานประกอบการที่ได้ดำเนินงานจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (EE1) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ พพ. ที่ต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้โรงงานดำเนินการ โดยในงานจะมีการบรรยยายและเสวนา จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดจากหลากหลายผู้ผลิต ณ ห้อง Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 2 (จ.ชลบุรี)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 2 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงาน และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดได้โดยตรง โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์อีก 3 ครั้ง ที่จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ และกระบี่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thailandenergyaward.com
สัมมนาแถลงผลโครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 25 ก.ย.62 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิด การสัมมนาแถลงผลโครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานในโรงพยาบาล การดำเนินโครงการกำกับและ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงพยาบาลควบคุมภาครัฐ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรับส่งข้อมูลแบบ (Real Time) และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน ทำให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความตระหนักและช่วยอนุรักษ์พลังงานมากขึ้นจากการใช้พลังงานแบบเดิมในชีวิตประจำวันและนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงาน ในรูปแบบอื่น ช่วยลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานที่คุ้มค่าและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ส่วนหนึ่งด้วย การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานภายในองค์กรจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน EEP2015 ของกระทรวงพลังงาน เพื่อผลักดันให้การใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยี 4.0 อีกด้วย
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว : Green Building) ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน5) ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวคิด ECRS ได้แก่ Eliminate (การกำจัด) Combine (การรวมกัน) Rearrange (การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน) และ Simplify (การทำให้ง่าย) ผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะหรือ Delta Thailand Lean Manufacturing (DTLM) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน โปรแกรมติดตามการใช้พลังงาน (SCADA) ทำให้สามารถตรวจติดตาม ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งสิ้น 33 มาตรการ สามารถลดการใช้ พลังงานลงได้ร้อยละ 41.52 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี 2558 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 19.576 GWh หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 70.85 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนกว่า 342 ล้านบาท
พพ. ประกวดสุดยอดนวัตกรรมพลังงาน TE-IT 2019
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการเปิดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (Thailand Energy Innovation and Technology Awards 2019 : TE-IT 2019) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2652 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความตื่นตัวในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาในด้านการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ ตอบสนองและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปด้านพลังงาน และนโยบาย THAILAND 4.0 โดยมีการประกวดประเภทบุคคลและหน่วยงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่www.te-it2019.com
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ "พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน" อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้  “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ณ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. และสำนักงานในภาคอีสานคือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชน อาทิ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตและใช้พลังงานชีวภาพ/ชีวมวลในระดับชุมชน และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนอื่นๆ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรรมและผู้สนใจใช้พลังงานทดแทนเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ภายในกิจกรรมยังมีเวทีเสวนาที่เชิญผู้แทนทั้งภาครัฐ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยภาคประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่ง พพ. ได้มอบชุดโซลาร์เซลล์แสงสว่างและสูบน้ำ ให้แก่ศูนย์ฟื้นภูมิไทและเครือข่ายเกษตรยั่งยืนบ้านคำไผ่ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
พพ. จัดชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 อธิบดี พพ. กล่าวว่า โครงการประกวด Thailand Energy Awards ดำเนินการต่อเนื่องนับแต่ปี 1999 กระทั่งปัจจุบันเป็นปีที่ 21 เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการ ได้ส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเข้าประกวด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศให้มากขึ้น และนำไปสู่การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในเวที ASEAN Energy Awards 2020 ที่ประเทศเวียดนาม โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์อีก 4 ครั้งทั่วประเทศ ที่จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และกระบี่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com
การประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)"
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)" ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารควบคุมภาครัฐ ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารอย่างเป็นรูปธรรม ลดภาระค่าไฟฟ้าของภาครัฐ กระตุ้นให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พัฒนาเทคโนโลยีและราคาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายในภาคประชาชนได้ต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการแถลงผลการดำเนินงานในกลุ่มที่ 2 อันเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ซึ่งมีอาคารควบคุมภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจำนวนทั้งสิ้น 100 อาคาร รวม 9,712 เครื่อง เกิดผลประหยัดด้านไฟฟ้ามากกว่า 13 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 55 ล้านบาทต่อปี
พพ. เปิดตัวโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดการสัมมนาเปิดตัวโครงการและชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) นี้เป็นโครงการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการพัฒนาการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะให้การสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่า (Direct Subsidy) โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็นฟาร์มต้นแบบของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยจะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 30 ซึ่งจะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนลงได้และทำให้ระยะเวลาคืนทุนสั้นลงด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินบริบทและสถานะ พพ. ในปัจจุบัน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินบริบทและสถานะ พพ. ในปัจจุบัน ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยเกณฑ์การเป็นระบบราชการ 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พพ. รับแจ้งผลการพิจารณาการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ระดับถือเป็นระบบราชการ 2.71 เพื่อ ร่วมระดมความคิด วิเคราะห์และให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ ในการวางแผนการปรับปรุงการพัฒนาองค์การ พพ. มุ่งไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป
พพ. จัดประชุมผู้สมัครที่ขอรับการสนับสนุนพาราโบลาโดม
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สมัครที่ยื่นขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการเข้าร่วมโครงการฯ และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะกลไกการทำงานและศักยภาพการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งคัดกรองผู้สมัครที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเพื่อลงพื้นที่สำรวจศักยภาพและความเหมาะสม และเปิดเวทีสำหรับให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาจากสถาบันการเงิน ในการขอรับสินเชื่อเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME ด้วย โดยในปี 2562 มีผู้สมัครที่ยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 65 แห่ง 71 ระบบ ประกอบด้วยภาคเหนือ 21 ระบบ ภาคกลาง 21 ระบบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ระบบ ภาคตะวันออก 7 ระบบ ภาคใต้ 7 ระบบ และภาคตะวันตก 6 ระบบ
พพ จับมือการเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนมาตรฐาน BEC
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 กับอาคารก่อสร้างใหม่ หรือดัดแปลง 9 ประเภท ที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ประกอบด้วย 1) สำนักงาน 2) โรงแรม 3) โรงพยาบาล 4) ศูนย์การค้า 5) โรงมหรสพ 6) สถานบริการ 7) อาคารชุมชนคน 8) อาคารชุด และ 9) สถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่จะแสดงเจตจำนงที่หน่วยงานรัฐจะร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดำเนินการต่อไป ในส่วนของ พพ. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ออกแบบอาคาร สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้าง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐ สำหรับมาตรฐาน BEC ในปี 2563 ได้กำหนดเป้าหมายบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป และในปี 2564 บังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมาตรการบังคับใช้นี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการของ พพ. ที่จะดำเนินการควบคู่กับมาตรการจูงใจสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (EEP 2015) ในการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 โดย BEC เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะมีส่วนทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารได้เป็นอย่างดี
การอบรม โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย”
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย" ณ ห้องประชุมบุญรอด – นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนากิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เพศ บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การขัดเกลาบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในสังคม” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปีงบประมาณ 2561-2564 สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 ในการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกิดความเข้าใจที่ดี ตระหนักถึงการคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ นำไปสู่การปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมและในการทำงาน
กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ รร.ทีปังกรฯ (วัดสุนทรสถิต) ครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่งจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน เรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน และเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
การประชุมแถลงผล "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 1)"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมแถลงผลโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ในอาคารควบคุมภาครัฐ ซึ่งมีจำนวนรวมกันกว่า 800 อาคาร เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารอย่างเป็นรูปธรรม ลดภาระค่าไฟฟ้าของภาครัฐ กระตุ้นให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พัฒนาเทคโนโลยีและราคาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายในภาคประชาชนได้ต่อไป โดยกิจกรรมในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เป็นการแถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มที่ 1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีอาคารภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทั้งสิ้น 90 แห่ง รวม 9,148 เครื่อง เกิดผลประหยัดด้านไฟฟ้ามากกว่า 18 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 75 ล้านบาทต่อปี
งานสัมมนาแถลงผลสำเร็จ "โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแถลงผลสำเร็จ " โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุม " พร้อมกันนี้ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวนทั้งสิ้น 33 โรงงาน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่ง พพ. ได้จัดทำรายงานการตรวจวัดปริมาณพลังงานที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียก่อนและหลังปรับปรุง จากโรงงานควบคุมทั้งหมด 33 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบน้ำเสียรวม 45.3 ล้านหน่วยต่อปี และเมื่อได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานได้ 3.8 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 14.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยเงินลงทุนรวม 27.2 ล้านบาท
พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษา
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษา ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงานและอาคารไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า “ในส่วนของ พพ. ได้มีภารกิจในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาพลังงานและพยายามผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และที่อยู่อาศัย โดยเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความยินดีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่เป็นเครือข่ายของ พพ. ในการที่จะสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยการนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537