escort bayan takipรงi satฤฑn al izmir escort izmir escort http://www.beylikduzuescortbayanlari.com porno 64 umraniye escort elitbahis elitbahis elitbahis elitbahis metroslot deneme bonusu veren siteler 2021 Diyarbakฤฑr escort cankaya escort eryaman escort izmir travesti ฤฐzmir Travesti PDKS mobil รถdeme ile bahis

 


 
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรับจ้างและน้ำมันเชื้อเพลิง ในการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ครั้งที่ ๑-๒ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๐๓๔-๐๐๐๑ , ๖๐-๗๐๓๔-๐๐๐๓ และ๖๐-๗๐๓๔-๐๐๐๕ กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ กยผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำทิ้งและระบบท่อระบายน้ำโสโครกของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน กพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง ยี่ห้อ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๐๓๔-๐๐๐๓ , ๖๐-๗๐๓๔-๐๐๐๓ และ ๖๐-๗๐๓๔-๐๐๐๕ กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ กยผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กลุ่มประสานความร่วมมือด้านพลังงาน กยผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อ SAIJO DENKI ขนาด ๑๘,๐๐๐BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๐๔๐-๐๑๐๖ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ลูก ใช้กับรถยนต์ทะเบียน ลษ-๓๔๒๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔-๗๑๐๓-๐๐๐๘ กลุ่มเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox จำนวน ๔ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๐๓ กลุ่มนิติการ สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ๕ฌ-๒๕๑๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๔-๗๑๐๓-๐๐๐๗ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่บริการประชาชนและบริเวณโดยรอบพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อและอบโอโซนฆ่าเชื้อ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่บริการประชาชนและบริเวณโดยรอบพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อและอบโอโซนฆ่าเชื้อ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙-๗๙๐๖-๐๐๑๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๑ ป้าย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กกอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ กยผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อ SAIJO DENKI ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๐๔๐-๐๒๙๑ กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม กสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น AL-M๓๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๗๙๐๖-๐๐๔๗ ธุรการหน้าห้อง ลก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ ชิ้น กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ยี่ห้อ SAIJO DENKI ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๐๔๐-๐๑๑๕ และ ๖๒-๗๐๔๐-๐๑๑๖ กลุ่มงานพัสดุ สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา RISO EZ ๓๗๑A หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๖-๗๐๓๖-๐๐๐๑ กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ กยผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537