หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้" ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 2,400 คน (21 ก.พ. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้" ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 2,400 คน วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
คณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อ.เซกา,โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) (21 ก.พ. 2563)
คณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อ.เซกา,โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563(ของสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ) โดยมีเจ้าหน้าที่ ศบ.4 (จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับ จำนวน 90 ท่าน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ร่วมกับ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (20 ก.พ. 2563)
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ร่วมกับ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี (20 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครู/นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (19 ก.พ. 2563)
คณะครู/นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 19 ก.พ. 63
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 จำนวน 2 ชุมชน มีชุมชน อบต.กำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน และ ชุมชน อบต.สามร้อยยอด เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายฯ (18 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 จำนวน 2 ชุมชน มีชุมชน อบต.กำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน และ ชุมชน อบต.สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 18 ก.พ. 63
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (18 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละหานทราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) (18 ก.พ. 2563)
คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละหานทราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 จำนวน 2 ชุมชน มีชุมชนเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมือง และ ชุมชน อบต.น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนฯ (18 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563 จำนวน 2 ชุมชน มีชุมชนเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมือง และ ชุมชน อบต.น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 90 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 17 ก.พ. 63
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนพรหมเจริญวิทยา อ.นาหม่อม จ.สงขลา จำนวน 203 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (14 ก.พ. 2563)
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนพรหมเจริญวิทยา อ.นาหม่อม จ.สงขลา จำนวน 203 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านนาเกิดผล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และคณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไทร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช ฯ (14 ก.พ. 2563)
คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านนาเกิดผล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน และคณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไทร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริ เชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 14 ก.พ. 63
คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านนาเกิดผล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และคณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไทร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช ฯ (14 ก.พ. 2563)
วันที่ 14 ก.พ. 63 คณะครู/นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านนาเกิดผล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน และคณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าไทร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริ เชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ”เปิดบ้านเหลืองน้ำเงินสร้างสรรค์ผลงานสู่ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ฯ (14 ก.พ. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ”เปิดบ้านเหลืองน้ำเงินสร้างสรรค์ผลงานสู่ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-15:30 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ และบริเวณลานอเนกประสงค์โพธารากุล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะครู/นักเรียน โรงเรียนนาวังวิทยา และโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชมระดับตำบลฯ (14 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะครู/นักเรียน โรงเรียนนาวังวิทยา และโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชมระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำคณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ฯ (13 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำคณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 45 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 13 ก.พ. 63
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการ energy day ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม จำนวน 70 คน ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี (13 ก.พ. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการ energy day ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม จำนวน 70 คน ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
บุคลากรจากหน่วยงานทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้ารับการถ่ายทอดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (13 ก.พ. 2563)
บุคลากรจากหน่วยงานทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 36 คน เข้ารับการถ่ายทอดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นำผู้นำชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน และเจ้าหน้าที่ อปท. เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (13 ก.พ. 2563)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นำผู้นำชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน และเจ้าหน้าที่ อปท. จำนวน 68 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร นำคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการโรงเรียนพลังงานชุมชนเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน ฯ (11 ก.พ. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร นำคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการโรงเรียนพลังงานชุมชนเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงาน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมจำนวน 125 คน
หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 เป็นวิทยากรบรรยายการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบัวงามวิทยา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม 180 คน (11 ก.พ. 2563)
หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 เป็นวิทยากรบรรยายการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบัวงามวิทยา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม 180 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537