หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมสำหรับพื้นที่พระราชดำริ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 231/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล โดยวิธีคัดเลือก (จ) 230/2562
ประกวดราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2019 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 229/2562
ยกเลิกจ้างที่ปรึกษาในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 202/2562
ประกาศราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 177/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 176/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 172/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านปูเต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 122/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่โม่งหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 163/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก (จ) 164/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 141/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 120/2561
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 119/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบการให้บริการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ฯ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 117/25562
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 114/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 112/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 55/2562
ประกาศราคาราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ (จ) 111/2562
ประกาดราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 111/62

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537