หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ (ส76/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงท่อ Servo value ของเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 2 (ส75/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงท่อ Bypass Valve จำนวน 2 ยูนิต
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง รับเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ (ส73/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ (ส72/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือรายงานสถิติพลังงานประจำปี 2552 (ส71/2553)
ประกาศที่ E29/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี (ส70/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมระบบควบคุมประตูเหล็ก โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน
ประกาศที่ E28/2553 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง งานว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า
ประกาศที่ E23/2553 เรื่องจัดจ้างโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ
ประกาศที่ E27/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน
ประกาศที่ ส.68/2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) เรื่อง เลือนวันรับเอกสาร ยื่นซองและเปิดสอบราคา
ประกาศที่ E26/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน
ประกาศที่ E25/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน
ประกาศที่ E24/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (ส68/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) (ส67/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง จัดทำเอกสารเผยแพร่ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (ส66/2553)
ประกาศที่ E23/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537