หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศที่ E24/2554 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ประกาศ ส28/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนฯ
ประกาศที่ ส27/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนฯ
ประกาศที่ ส26/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน
ประกาศที่ ส25/2554 สอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบฯ
ประกาศที่ ส24/2554 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบฯ
ประกาศที่ E23/2554 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี
ประกาศที่ ส10/2554 ยกเลิกประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกาศที่ ส23/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านฯ
ประกาศที่ E15/2554 เรื่องประกวดราคาจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 17 แห่ง
ประกาศที่ E16/2554 เรื่องประกวดราคาจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 22 แห่ง
ประกาศที่ E19/2554 เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างระบบชลประทาน ฝาย โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2)
ประกาศที่ E18/2554 เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุท่อส่งน้ำ ท่อผันน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ
ประกาศที่ E22/2554 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าย่อยฝาง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศที่ ส22/2554 สอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ประกาศเลขที่ E14/2554 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ
ประกาศเรื่อง สอบราคา ว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(ศูนย์บริการวิชาการจังหวัดราชบุรี) จำนวน 5 ห้อง (ส20/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 5 ห้อง (ส21/2554)
ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 227 แห่ง (E13/2554)
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา ว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(ศูนย์บริการวิชาการจังหวัดปทุมธานี) จำนวน 5 ห้อง (ส6/2553)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537