หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศที่ E23/2553 เรื่องจัดจ้างโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ
ประกาศที่ E28/2553 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง งานว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมระบบควบคุมประตูเหล็ก (ส69/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี (ส70/2553)
ประกาศที่ E29/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือรายงานสถิติพลังงานประจำปี 2552 (ส71/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง รักษาความปลอดภัย (ส72/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง รับเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ (ส73/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงท่อ Bypass Valve (ส74/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงท่อ Servo value (ส75/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ (ส76/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง จัดทำเอกสารเผยแพร่ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (ส66/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) (ส67/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง จะดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (ส68/2553)
ประกาศ ที่ E24/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านฯ 2
ประกาศ ที่ E25/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านฯ
ประกาศที่ E26/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน
ประกาศ ที่ E27/2553 เรื่องประกาศประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน
ประกาศที่ E23/2553 เรื่องจัดจ้างโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ
ประกาศ ที่ E28/2553 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537