หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศที่ E22/2554 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าย่อยฝาง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศที่ ส22/2554 สอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ประกาศเลขที่ E14/2554 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ
ประกาศเรื่อง สอบราคา ว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(ศูนย์บริการวิชาการจังหวัดราชบุรี) จำนวน 5 ห้อง (ส20/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 5 ห้อง (ส21/2554)
ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 227 แห่ง (E13/2554)
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา ว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(ศูนย์บริการวิชาการจังหวัดปทุมธานี) จำนวน 5 ห้อง (ส6/2553)
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา ว่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(ศูนย์บริการวิชาการที่2 จำนวน 5 ห้อง (ส.7/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคา จ้างดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาไฟฟ้พลังงานลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (ส19/2553)
ประกาศ เรื่อง สอบราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่2) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ส18/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคา ซื้อวัสดุสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่2) จำนวน 2 โครงการ (ส17/2553)
ประกาศเรื่อง สอบราคา ซื้อเสาไฟฟ้าและไม้คอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่2) จำนวน 3 โครงการ (ส16/2553)
ประกาศเรื่องประกวดราคาว่าจ้างติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน (E11/2554)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม (ส15/2554)
ประกาศที่ E29/2553 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
ประกาศเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงการรั่วซึมฐานยันเขื่อนฝั่งซ้าย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว จังหวัดเชียงใหม่ (E10/2554)
ประกาศเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 11 แห่ง (E8/2554)
- ประกาศเรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน
- ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูลพร้อมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและงานโยกย้ายฐาน
- ประกาศเรื่อง สอบราคาว่า เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง (ส90/2553)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537