หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศที่ ส.37/2554 เรื่องสอบราคาซื้อ โครงการถ่ายทอดฯ
ประกาศที่ ส.36/2554 เรื่องสอบราคาจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ฯ
ประกาศที่ (ส35/2554) ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซลฯ
ประกาศที่ (ส34/2554) ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซลฯ
ประกาศที่ (ส33/2554) ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซลฯ
ประกาศที่ ส32/2554 ประกาศเรื่อง วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ
ประกาศที่ E25/2554 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้าง ว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธารฯ
ประกาศที่ E24/2554 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ประกาศ ส28/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนฯ
ประกาศที่ ส27/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนฯ
ประกาศที่ ส26/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน
ประกาศที่ ส25/2554 สอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบฯ
ประกาศที่ ส24/2554 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบฯ
ประกาศที่ E23/2554 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี
ประกาศที่ ส10/2554 ยกเลิกประกาศสอบราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกาศที่ ส23/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านฯ
ประกาศที่ E15/2554 เรื่องประกวดราคาจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 17 แห่ง
ประกาศที่ E16/2554 เรื่องประกวดราคาจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 22 แห่ง
ประกาศที่ E19/2554 เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างระบบชลประทาน ฝาย โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2)
ประกาศที่ E18/2554 เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุท่อส่งน้ำ ท่อผันน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537