หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลฯ ที่ E33/2554
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ ที่ E32/2554
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ ที่ E31/2554
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ ที่ E30/2554
ประกาศที่ ส52/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกาศที่ E38/2554 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง งานว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าระบบส่งน้ำฯ
ประกาศที่ E30/2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) เรื่อง เพิ่มเติมข้อกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขการจัดซื้อฯ
ประกาศที่ ส51/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล(จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฎิบัติการทางเคมี)
ประกาศที่ ส50/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล (จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงระบบสาธิตการผลิตไบโอดีเซล)
ประกาศที่ E35/2554 ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการพัฒนาการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสุกร ภายในตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงฯ
ประกาศที่ E34/2554 ประกาศประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ
ประกาศที่ E36/2554 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
ประกาศที่ E33/2554 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
ประกาศที่ E32/2554 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทเตาชีวมวล ฯ
ประกาศที่ E31/2554 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด ฯ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร
ประกาศที่ E30/2554 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทเตาหุงต้ม
ประกาศ ส49/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการส่งเสริมการใช้พลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกาศ ส48/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
ประกาศ ส47/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537