หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Building โดยวิธีคัดเลือก (จ) 264/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในอาคาร โดยวิธีคัดเลือก (จ) 251/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 253/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงิน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 252/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Building โดยวิธีคัดเลือก (จ) 250/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 236/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 237/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลักภายใต้ระบบการจัดการพลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 242/2562
ประกาศราคากลางางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 240/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 241/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านปฏิบัติ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 238/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎี) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 239/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและสาธิตการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบยางพารา โดยวิธีคัดเลือก (จ) 248/2562
ประราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจรูปแบบการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 247/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 243/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 235/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 244/2562
ประราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 234/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาการศึกษาต้นทุนและประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 233/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 232/2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537