หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศที่ E32/2554 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทเตาชีวมวล ฯ
ประกาศที่ E31/2554 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด ฯ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร
ประกาศที่ E30/2554 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทเตาหุงต้ม
ประกาศ ส49/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการส่งเสริมการใช้พลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกาศ ส48/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
ประกาศ ส47/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการ
ประกาศที่ ส46/2554 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ
ประกาศ ส45/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกาศที่ ส44/2554 เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ
ประกาศที่ ส43/2554 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง จัดทำโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล (จัดทำวัสดุประกอบการสาธิต/เอกสารเผยแพร่ (เสื้อ))
ประกาศที่ ส42/2554 เรื่องสอบราคาจ้าง จัดทำโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซลฯ
ประกาศที่ E29/2554 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์ฯ
ประกาศที่ ส41/2554 เรื่อง สอบราคาว่าจ้าง บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฎิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)
ประกาศที่ ส40/2554 เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกาศที่ ส38/2554 เรื่อง สอบราคาซื้ิอวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกาศที่ ส39/2554 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกาศที่ E28/2554 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศที่ E27/2554 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฎิบัติด้านเทคโนโลยีฯ
ประกาศที่ E26/2554 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฎิบัติด้านเทคโนโลยีฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537