หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศใหม่
ประกาศที่ E44/2554 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนฯ
ประกาศที่ ส57/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน
ประกาศที่ ส58/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศที่ ส59/2554 เรื่องสอบราคาจ้าง เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
ประกาศที่ E43/2554 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน
ประกาศที่ ส57/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
ประกาศที่ ส56/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 3 ชุด
ประกาศที่ ส55/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน
ประกาศที่ E42/2554 ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ประกาศที่ E41/2554 เรื่องประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลมสำหรับโครงการตามแนวพระราชดำริ 10 ชุด
ประกาศที่ E40/2554 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศที่ ส54/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Media) ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ E37/2554
ประกาศที่ E35/2554 ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการพัฒนาการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสุกรฯ
ประกำาศที่ E34/2554 ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ว่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำฯ
ประกาศที่ E37/2554 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกาศที่ E39/2554 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง ว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ
ประกาศที่ ส53/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง จัดทำโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซลฯ
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลฯ ที่ E36/2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537