หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการสอบราคาซื้อ โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล (จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงระบบสาธิตการผลิตไบโอดีเซล)ที่ ส65/2554
ผลการสอบราคาซื้อ โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล ที่ ส66/2554
ประกวดราคา โครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับเกาะต้นแบบพลังงงานสะอาดที่ E49/2554
ประกวดราคา โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับฐานปฏิบัติการทางทหารฯ เลขที่ E48/2554
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องผสมคอนกรีตเหล็กหล่อ และเครื่องเชื่อมแบบเคลื่อนที่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2)
สอบราคาซื้อ เครื่องผสมคอนกรีตเหล็กหล่อและเครื่องเชื่อมแบบเคลื่อนที่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) ส 68/2554
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ที่ ส67/2554
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ รายการที่ 3 ที่ ส58/2554
ประกาศที่ ส67/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศที่ E47/2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันยื่นเอกสารและวันเสนอราคา
ประกาศที่ E46/2554 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้าง ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ประกาศที่ E47/2554 ประกาศเรื่อง ประกวดราคา โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด(จัดซื้อเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 60 เตา)
ประกาศที่ E 45/2554 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 200 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ที่ ส.65/2554 เรื่อง สอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี
ประกาศที่ ส66/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซม ฝาย โรงไฟฟ้า และท่อส่งน้ำท่อผันน้ำฯ
ประกาศ ที่ ส.64/2554 เรื่อง สอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี
ประกาศที่ ส63/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซม ฝาย โรงไฟฟ้า และท่อส่งน้ำท่อผันน้ำฯ
ประกาศที่ ส62/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องผสมคอนกรีตเหล็กหล่อและเครื่องเชื่อมแบบเคลื่อนที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)
ประกาศที่ส61/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู จำนวน 2 คัน
ประกาศที่ ส61/2554 ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู จำนวน 2 คัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537