หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องกังหันน้ำพร้อมค่าติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ ส.92/2554
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคา เลขที่ E56/2554
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง(จัดซื้อวัสดุเตาหุงต้มฯ) ที่ E54/2554
ยกเลิกการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว) ที่ E41/2552
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯที่E38/54
ประกาศสอบราคาซื้อ ระบบเครื่องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ ที่ ส91/2554
ประกาศ สอบราคาซื้อ ระบบเครื่องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ ที่ ส91/2554
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 4 เลขที่ ส. 90/2554
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบเตาเผา ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของกับดักไอน้ำระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำฯ ที่ ส.89/54
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง บริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร/ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลฯ ที่ ส.88/2554
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตราประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ฯ เลขที่ ส. 86/54
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) เลขที่ ส. 87/2554
ประกาศเพิ่มเติมวันฟังคำชี้แจงรายละเอียดและเลื่อนวันยื่ยซองสอบราคาและวันเปิดซองสอบราคา ที่ ส. 82/2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)
ประกาศสอบราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่และอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เลขที่ E55/2554
ประกาศสอบราคา ว่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย เลขที่ ส.82/2554
ประกาศสอบราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ เลขที่ ส.83/2554
ประกวดราคา โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับฐานปฏิบัติการทางทหารฯ
ประกาศสอบราคา เช่าบริการคู่สายความเร็วสูง (Leased Line) ที่ ส.81/2554
ประกาศสอบราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ ส.80/2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537