หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่และอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เลขที่ E55/2554
ประกาศสอบราคา ว่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย เลขที่ ส.82/2554
ประกาศสอบราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ เลขที่ ส.83/2554
ประกวดราคา โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับฐานปฏิบัติการทางทหารฯ
ประกาศสอบราคา เช่าบริการคู่สายความเร็วสูง (Leased Line) ที่ ส.81/2554
ประกาศสอบราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ ส.80/2554
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ที่ ส.79/2554
ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (จัดซื้อวัสดุเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง)
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส.78/2554
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส.76/2554
ประกาศสอบราคาจ้าง รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการฯ
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงานฯ
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติบ้านสาธิตประหยัดพลังงานฯ
ประกาศสอบราคา จัดซื้อกล่องพลาสติกใส ที่ ส.73/2554
ประกาศยกเลิกประกวดราคา โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับฐานปฏิบัติการทางทหาร ฯ
ประกาศยกเลิกประกวดราคา โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (จัดซื้อวัสดุเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง) ที่
ประกาศประกวดราคาจ้าง ซ่อมกระบอกไฮดรอลิคพร้อมระบบไฮดรอลิคของประตูเหล็ก(Radial Gate) โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าฯ
ประกาศ ที่ E 49/2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เรื่อง เลื่อนวันเสนอราคา
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องผสมคอนกรีตเหล็กหล่อ และเครื่องเชื่อมแบบเคลื่อนที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537