หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างระบบชลประทาน ฝาย โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านฯ
ประกาศสอบราคาจ้าง งานซ่อมแซมงานตัวฝาย รางระบายน้ำล้น(Forebay)พังทลายของดิน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ฯ ที่ ส.11/55
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ(เครื่องที่ 1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ฯ
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส. 9/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง ดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาไฟฟ้าพลังงานลม ที่ ส. 8/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ ที่ ส. 7/2555
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาวฯ ที่ E 5/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ เสาไฟฟ้าและไม้คอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ ที่ ส.6/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)จำนวน 3 โครงการ ที่ ส.5/55
ประกาศสอบราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ ที่ ส.4/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ที่ ส.3/2555
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E1/55
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด ที่ E4/2555
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างก่อสร้างฝายหนองนก โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน ที่ E22/2553
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการ Thailand Energy Award (การเผยแพร่ข่าวสารการประกวด) ที่ E3/2555
ประกาศประกวดราคาจ้าง ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ประกาศประกวดราคา เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E.1/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ที่ ส.2/2555
ประกาศสอบราคาจ้่าง บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (e-library) ที่ ส.1/2555
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเตาเผา ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของกับดักไอน้ำระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำฯ ที่ส.89/54

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537