หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ ล้อ ใช้กับรถยนต์ ทะเบียน ๕ฌ-๒๕๑๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๔-๗๑๐๓-๐๐๐๗ และ ทะเบียน ชภ-๔๒๐๓ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐-๗๑๐๓-๐๐๑๗ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๔ ล้อ ใช้กับรถยนต์ ทะเบียน ๕ กส-๗๗๒๐ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๗๑๐๓-๐๐๐๕ กลุ่มเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น อี-สตูดิโอ ๒๕๕๐ซี หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗-๗๐๓๔-๐๐๐๕ กลุ่มติดตามและประเมินผล กพส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้น จำนวน ๓ รายการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาเอกสารสรุปผลรายงานการจ่ายเงินค่าชดเชย จำนวน ๒๕ ชุด กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน กพพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ใช้กับรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ๕ศ-๖๗๖๖ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗-๗๑๐๓-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ๔ฬ-๓๕๕๒ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๑๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต (ด้านพลังงานทดแทน) ในการดำเนินงานถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอรุรักษ์พลังงาน จำนวน ๔๒ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จำนวน ๑๐ รายการ กลุ่มงานพัสดุ สล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ยี่ห้อ SAIJO-DENKI หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๗๐๔๐-๐๓๙๙ , ๖๒-๗๐๔๐-๐๓๘๔ และ ๖๒-๗๐๔๐-๐๑๕๗ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กวค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำว้า ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต การจัดถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน จำนวน ๒๗ รายการ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ (จังหวัดขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ ของศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ถง-๘๐๖๙ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑-๗๑๐๓-๐๐๐๔ งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของโรงไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๕ รายการ กลุ่มบนริหารจัดการพลังงานทดแทน (บพ.) กองพัฒนาพลังงานทดแทน (กพพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ลูก ใช้กับทะเบียน ๑ฎ-๒๖๘๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙-๑๑๑๐-๐๐๒๒ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537