หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 จ.หนองคาย) ที่ ส.18/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จ.ขอนแก่น) ที่ ส.17/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบฯ โครงการบ้านแม่กลองน้อย ที่ ส.16/55
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดต้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 8 แห่ง ที่ E16/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอกฯE19/55
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบฯ ที่E18/55
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส.15/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ที่ ส.14/255
ประกาศสอบราคาซื้อ เสาไฟฟ้าและไม้คอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ ที่ ส.12/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ ที่ ส.13/55
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำลาดเขา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E15/2555
ประกาศประกวดราคาจ้าง งานว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมส่วนประกอบอื่นๆฯ ที่ E9/55
ประกาศยกเลิก สอบราคาจัดซื้อเสาไฟฟ้าและไม้คอน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ ที่ ส.6/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยขุ่น ที่ E14/55
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงกำแพงป้องกันการพิบัติ บริเวณท่อ Headrace โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ที่ E 13/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 7 แห่ง ที่ E12/55
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ E11/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ ที่ E10/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนทางเข้าไป INTAKE STRUCTURE โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร ที่ E 8/2555
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุท่อส่งน้ำ ท่อผันน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) ที่ E7/2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537