หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง จัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ฯ ที่ ส.33/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ฯ ที่ ส.32/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอดฯ ที่ ส.31/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง ทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอดฯ ที่ ส.29/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ E22
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตฯ ที่ E21/55
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 22 โครงการ ที่ E10/2555
ยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้างซ่อมแซมงานตัวฝาย รางระบายน้ำล้น(Forebay) พังทลายของดิน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ฯ
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 6 แห่ง ที่ E20/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 7 แห่ง ที่ E17/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง ทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ(ประเภทเตาชีวมวล) ที่ ส.25/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส.28/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า))ที่ ส.27/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ ฯที่ ส.26/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯให้กับกำลังพลในค่ายทหารฯ ที่ ส.24/2555
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้พลังงานทดแทนฯที่ส.23/55
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอดฯ ที่ ส.22/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการ ขนาด 4 ครอบครัว โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ที่ ส.21/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ โครงการบ้านแม่กลองใหญ่ ที่ ส.20/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จ.อุบลราชธานี) ที่ ส.19/2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537