หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคาว่าจ้าง โครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน(วารสารรักษ์พลังงาน) ที่ E31/2555
สอบราคาซื้อ วัสดุ(น้ำมันพืชใช้แล้ว/น้ำมันปาล์ม)โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร ที่ ส51/2555
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ(น้ำมันพืชใช้แล้ว/น้ำมันปาล์ม)โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร ที่ ส46/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ ของโครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลปัง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ที่ E29/2555
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ที่ E30/2555
สอบราคาซื้อ ซอฟต์แวร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส50/2555
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 250 กิโลวัตต์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ที่ ส8/2555
สอบราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียขนาดเล็ก (Exhaust Gas Analyzer) ที่ ส49/2555
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ(แบบ Microprocessor)) จำนวน 10 เครื่อง ที่ ส48/2555
สอบราคาจ้าง จัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความร้อน) ที่ ส47/2555
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์) ที่ ส44/2555
สอบราคาซื้อ วัสดุ(น้ำมันพืชใช้แล้ว/น้ำมันปาล์ม)โครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร ที่ ส46/2555
ประกาศประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ ที่ E28/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการดำเนินการโครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ว่าจ้างปรับปรุงด้านโยธา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนลำพิกุล อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง) เลขที่ E27/2555
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ที่ E25/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรอง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 42 แห่ง เลขที่ E23/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ เลขที่ E21/2555
สอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี ที่ ส43/2555
สอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป ที่ ส45/2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537