หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง เช่าบริการคู่สายความเร็วสูง (Leased Line) ที่ ส.66/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา ที่ ส.65/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องประจุกระแสไฟฟ้าและเครื่องมือบำรุงรักษาแบตเตอรี่ จำนวน 3 ชุด ที่ ส.64/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention Sytem) แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ที่ ส.63/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ที่ ส.62/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ที่ ส.61/2555
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ที่ ส.59/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA พร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ที่ ส.60/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ที่ ส.58/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน(Mini Plant) ที่ ส.57/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติบ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน(บริเวณเทคโนธานี)ฯ ที่ ส.56/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงาน(บริเวณเทคโนธานี)ฯ ที่ ส.55/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานลมและแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการเกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ(เกาะพะลวย)ฯ ที่ E35/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง บริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร/ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า ที่ E34/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ E33/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.54/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ ซอฟต์แวร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส. 53/2555
ประกาศยกเลิกสอบราคา ซื้อซอฟต์แวร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส. 50/2555
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต ที่ E32/2555
สอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป ที่ ส.52/2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537