หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ ที่ ส.2/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง ที่ E4/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 40 แห่ง ที่ E5/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน ที่ ส.1/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ที่ E3/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ E11/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 10 แห่ง ที่ E6/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 โครงการ ที่ E7/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่แอบ (ขุนแม่รวม) อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ที่ ส8/2556
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9รายการ ที่ E2/2556
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก(Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ที่ ส.69/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ที่ ส.70/2555
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก(Intrusion Prevention Sytem) แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ที่ ส.63/2555
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1,5 ที่ ส.62/2555
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ E33/2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมุ่บ้าน 3 ชุด ที่ E1/2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(การประชาสัมพันธ์ฉลากประสิทธิภาพสูง) ที่ E37/2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้าง จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Human Potential Development for Increasing Effective Work) ที่ E36/2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ ส.68/2555
ประกาศสอบราคาจ้าง เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ที่ ส.67/2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537