หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
อบรมหลักสูตร "เตาบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 2 (19 มี.ค. 2557)
  ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้จัดการอบรม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2557 หลักสูตร "เตาบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 2 (สามารถสร้างเป็นอาชีพได้และ ลดสารก่อมะเร็งต่อร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วย) โดยมีชุมชนต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4(จ.หนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557 (ติดตาม facebook ศบ. 4)
"การส่งเสริมการผลิตและใช้งานเตาย่างไก่และฝาครอบแก๊ส"รุ่นที่ 2 (18 มี.ค. 2557)
  ภาพการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การส่งเสริมการผลิตและใช้งานเตาย่างไก่และฝาครอบแก๊ส"รุ่นที่ 2 ณ บริเวณโรงจอดรถ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (11 มี.ค. 2557)
  พลตรีเสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ เข้ารับฟัง และเยี่ยมชมการจัดอบรมวิทยากรตัวคูณ พร้อมคณะนายทหารถายใต้(โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (5 มี.ค. 2557)
  พลังงานจังหวัดน่าน นำคณะครู นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)วันที่ 6 มีนาคม 2557
ร่วมนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 มี.ค. 2557)
  ศบ.4(จ.หนองคาย) เข้าร่วมนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีจำนวนผู้เข้าร่วมชม 1,287 คน ในระหว่างวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2557 (ติดตาม facebook ศบ. 4)
เยี่ยมชมศูนย์บริการฯ และตรวจงานโครงการ (3 มี.ค. 2557)
  ผถผ.(ผอ.สัมฤทธิ์ เหมะ) และ ผกอ. (ผอ.สรวิทย์ นันต์จารุวงศ์) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ และตรวจงานโครงการ โดยเข้าตรวจเยี่ยมและชมผลงาน โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ของโครงการส้รางจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ปี 56 ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคปหมูอิ่มสุข ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เป็นสถานประกอบการ แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภท กล้วยฉาบ,แคปหมูและหมูกระจก และตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรการจอมแจ้งเมืองหนองคาย ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นสถานประกอบการ ที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ ศบ.4(จ.หนองคาย) ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2557
ฝึกอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตรเตาย่างไก่ประหยัดพลังงานรุ่นที่ 1 (3 มี.ค. 2557)
  ประมวลภาพผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตรเตาย่างไก่ประหยัดพลังงานรุ่นที่ 1(แถมลดสารก่อมะเร็งสุขภาพดีปลอดสารพิษ)ระหว่าง 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศบ.4 จังวัดหนองคาย (ติดตาม facebook ศบ. 4)
แสดงนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในงานมหกรรมสุขภาพ (3 มี.ค. 2557)
  ประมวลภาพ ศบ.4 จัดแสดงนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในงานมหกรรมสุขภาพ มีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 87 คน ที่ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี (เขตพื้นที่กำกับดูแล ของ ศบ.4 จ.หนองคาย) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  (ติดตาม facebook ศบ. 4)
กรมอนามัยและสาธารณสุขจากรัฐกลันตันมาเลเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์เรียนรู้ฯ (3 มี.ค. 2557)
  กรมอนามัยและสาธารณสุขจากรัฐกลันตันมาเลเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์เรียนรู้ฯ  ที่ศบ.8 ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข อำเภอแว้ง จ.นราธิวาสได้ร่วมกันจัดตั้งมาตั้งแต่ปี54 ทำภาระกิจพลังงานให้บริการพี่น้องในพื้นที่3จชต.เพื่อร่วมแลกเปลียนในการสร้างมิติใหม่ๆในการขับเคลื่อนงานของสถผ.ในประเด็นที่ว่าเราสามารถสร้างบุคลากรทำงานแทนเราได้ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ได้ใกล้ชิดพลังงานมากขึ้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพื่อนบ้านมาเลเซียด้วยที่เข้ามาใช้บริการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (คิดตาม facebook ศบ. 8)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537