หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จ.เชียงใหม่) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.12/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ที่ ส.4/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน ที่ ส.3/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส. 5/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง ดำเนินการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม โครงการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลมบ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ส. 6/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทุ่งต้นงิ้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ ส.7/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง ที่ E16/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ E17/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E18/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ที่ E19/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้านหน้าโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล ที่ E12/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก ที่ E20/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จ.สงขลา) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.9/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 820 แห่ง ที่ E9/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่ E14/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ E15/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล 10 แห่ง ที่ E8/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 10 แห่ง ที่ E13/2556
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ที่ ส.70/2555
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายการผลิต 5 แห่ง ที่ E10/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537