หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (1 พ.ค. 2557)
  วันที่ 2 มิ.ย. 57 คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และ อบต.กมลา จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 60 ท่าน โดยมีนายภูวนาท รัตนบุรี เจ้าหน้าที่ ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) กล่าวต้อนรับ และพาเยี่ยมชมตามฐานเทคโนโลยีพลังงานภายใน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (30 เม.ย. 2557)
  คณะอาจารย์และนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์ฯและนายนิกร มณีเกี๋ยง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
หลักสูตร (23 เม.ย. 2557)
  ภาพบรรยากาศดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมหลักสูตร "การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2557ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดจำนวน 38 คน
หลักสูตร"เตาบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 3 (23 เม.ย. 2557)
  ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้จัดอบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนปี 2557 หลักสูตร"เตาบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 3 โดยมีชุมชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 ชุมชนจำนวนคนรวม 30 คนระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 โดยโครงการดังกล่าว ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปปฏิบัติจริง ก่อเกิดรายได้อีกทางหนึ่งด้วย และช่วยลดสารก่อมะเร็งลำไส้ได้ด้วย
เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (23 เม.ย. 2557)
  เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ อุทยาานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 57 โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้จำนวน 14 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (22 เม.ย. 2557)
  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ(สปส.) ต.วังสะพุง จ.เลย นำกลุ่มเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 25 คน วันที่ 23 เมษายน 2557
เทศกาล "แห่พริกเข้าเต็นท์" (4 เม.ย. 2557)
  ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คือ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ( Green House)ให้บริการแก่ประชาชนในพื้รที่ เพื่อแปรรูปพริกสด ให้เป็นพริกแห้ง เนื่องจากช่วงนี้ ราคาพริกสด มีราคาต่ำ (กก.ละ ไม่ถึง 20 บาท) ทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่ปลูกพริก ขาดทุน จึงหันมาแปรรูปให้เป็นพริกแห้ง ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ ณ.ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 เมษายน 2557 จำนวน 7 ราย น้ำหนักพริกรวม 1,330 กิโลกรัม และคาดว่าจะมีประช่าชนขอใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
การฝึกอบรมถ่ายทอดเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการดูแลบำรุงรักษา"รุ่นที่ 1 (1 เม.ย. 2557)
  โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร"การฝึกอบรมถ่ายทอดเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการดูแลบำรุงรักษา"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย. 57 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรภาคทฤษฎีบรรยายในห้องและนายสมถวัลย์ นิโรจน์ เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ
พิธีเปิดเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในจ.สุราษฎร์ธานี (28 มี.ค. 2557)
  นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมพิธีเปิดเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่บนเกาะสมุย นับเป็นศูนย์การค้าแบบเปิด และเป็น Theme Mall แห่งแรกที่พัฒนาโครงการโดยเซ็นทรัลพัฒนา ออกแบบในสไตล์ท่าเรือขนาดใหญ่ ขนาบข้างไปด้วยอาคารสองชั้นจำนวนสองอาคาร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่29 มีนาคม 2557 ณ เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี
ฉลองอาคารสมเด็จพระราชชนนี (สมเด็จย่า) เกาะพลวย (27 มี.ค. 2557)
  นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมนายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี และคณะ ร่วมงานฉลองอาคารสมเด็จพระราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยอาคารดังกล่าว สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ให้แก่นักเรียนและชาวบ้านที่สนใจได้ศึกษา และได้มอบสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน อุปกรณ์การกีฬา และภาพมุมสูงของเกาะพลวย ให้แก่ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
ฉลองอาคารสมเด็จพระราชชนนี (สมเด็จย่า) เกาะพลวย (27 มี.ค. 2557)
  นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมนายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี และคณะ ร่วมงานฉลองอาคารสมเด็จพระราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยอาคารดังกล่าว สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ให้แก่นักเรียนและชาวบ้านที่สนใจได้ศึกษา และได้มอบสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน อุปกรณ์การกีฬา และภาพมุมสูงของเกาะพลวย ให้แก่ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (27 มี.ค. 2557)
  สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางจำนวน 27คนมาศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
ศูนย์อุบลฯร่วมกับพลังงานจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน (27 มี.ค. 2557)
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)ปี 2557 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละทายและเทศบาลตำบลโดด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของชุมชน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พร้อมเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชนอื่น
กิจกรรมการศึกษาดูงาน (27 มี.ค. 2557)
  กิจกรรมการศึกษาดูงานของพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญได้นำคณะผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเข้าศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
จัดประชุม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (26 มี.ค. 2557)
  ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการจัดประชุม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี มีจำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 (ติดตาม facebook ศบ. 4)
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (25 มี.ค. 2557)
  พลังงานจังหวัดชัยภูมินำคณะผู้นำชุมชนจำนวน46 คนมาศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
จัดนิทรรศการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SME) (24 มี.ค. 2557)
  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม)ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SME) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (24 มี.ค. 2557)
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนลำปางกัลยาณีจำนวน80 คนมาศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 (ติดตาม facebook ศบ. 7)
แถลงข่าว“Thailand Energy ข่าวภูมิภาค (24 มี.ค. 2557)
นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โครงการอนุรักษ์พลังงานระหว่าง ข่าวภูมิภาค (23 มี.ค. 2557)
นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ นายแพทย์รัชช...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537