หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน 3 แห่งที่ E23/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 1 หลัง ที่ส.20/56
ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ที่ E3/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำขะมึน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่ E21/2556
ประกาศยกเลิกประกวราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ที่ E2/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.10/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จ.พิษณุโลก) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.11/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จ.เชียงใหม่) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.12/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ที่ ส.4/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน ที่ ส.3/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส. 5/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง ดำเนินการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม โครงการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลมบ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ส. 6/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทุ่งต้นงิ้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ ส.7/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง ที่ E16/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ E17/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E18/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ที่ E19/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้านหน้าโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล ที่ E12/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก ที่ E20/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จ.สงขลา) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.9/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537