หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศบ.9 จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน (8 มิ.ย. 2557)
  ศูนย์บริการวิชาการที 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่11 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้สนใจจำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เยี่ยมชมเฟสบุ๊ค ศบ.9 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003999030837
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโรงเรียน (4 มิ.ย. 2557)
  ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโรงเรียน ณ ร.ร.ถ่อนวิทยา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 344 คน โดยได้รับความร่วมมือและเอาใจใส่เป็นอย่างดี เยี่ยมชมเฟสบุ๊ค ศบ.4 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004730524900
ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 (29 พ.ค. 2557)
  ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "โครงการถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการดูแลบำรุงรักษา" ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 57 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวันนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมเข้าฝึกอบรมโครงการฯ จำนวน 30 ท่าน วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ และภาคฝึกปฏิบัติ นายสมถวัลย์ นิโรจน์ และ จนท.ศบ.9 บรรยาย
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 พ.ค. 2557)
  สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อบต. ครน. อ.สวี จ.ชุมพร ทต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร และ อบต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด จำนวน 50 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในวันที่ 30 พ.ค. 57 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการเยี่ยมชมฯ
ศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (28 พ.ค. 2557)
  สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 29 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
นิทรรศการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 พ.ค. 2557)
  วันอังคารที่ 27 พ.ค. 57 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าร่วมบรรยายและจัดนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริม เผยแพร่พลังงานทดแทน ให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ บรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์ของพลังงานทดแทน พร้อม จนท.ศบ.9 เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 150 คน เยี่ยมชม facebook ศบ.9 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003999030837
รวมพลัง (26 พ.ค. 2557)
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดอุบลฯ และศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกันผลักดันสานต่อ "โครงการเปลี่ยนโลกทุกวัน" ภายใต้แนวคิด "7 วัน 7 พฤติกรรม ประหยัดพลังงาน" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) เยี่ยมชม facebook ศบ.6 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007513239915
ศึกษาดูงานอาสาสมัครพลังงานจังหวัดพังงา (21 พ.ค. 2557)
  ศึกษาดูงานอาสาสมัครพลังงานจังหวัดพังงา (อส.พน.) ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารงานและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ (SMEs) ปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนศึกษาดูงาน โดยมีอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา จำนวน 50 คน วันที่ 22 พ.ค. 57 โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 ให้การต้อนรับ และเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามฐานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ
จัดค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (6 พ.ค. 2557)
  ศบ.3(จ.มหาสารคาม),ศบ.4(จ.หนองคาย), ศบ.5(จ.ขอนแก่น) และ ศบ.6(จ.อุบลราชธานี) ร่วมมือกันจัดค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 28 ร.ร. ศูนย์ฯละ 7 ร.ร.เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2557
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (1 พ.ค. 2557)
  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการสัมมนา ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) และ เดินทางไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนทำขนมจีนบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (1 พ.ค. 2557)
  วันที่ 2 มิ.ย. 57 คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต และ อบต.กมลา จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 60 ท่าน โดยมีนายภูวนาท รัตนบุรี เจ้าหน้าที่ ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) กล่าวต้อนรับ และพาเยี่ยมชมตามฐานเทคโนโลยีพลังงานภายใน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (30 เม.ย. 2557)
  คณะอาจารย์และนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์ฯและนายนิกร มณีเกี๋ยง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
หลักสูตร (23 เม.ย. 2557)
  ภาพบรรยากาศดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมหลักสูตร "การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2557ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดจำนวน 38 คน
หลักสูตร"เตาบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 3 (23 เม.ย. 2557)
  ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้จัดอบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนปี 2557 หลักสูตร"เตาบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 3 โดยมีชุมชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 ชุมชนจำนวนคนรวม 30 คนระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 โดยโครงการดังกล่าว ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปปฏิบัติจริง ก่อเกิดรายได้อีกทางหนึ่งด้วย และช่วยลดสารก่อมะเร็งลำไส้ได้ด้วย
เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (23 เม.ย. 2557)
  เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ อุทยาานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 57 โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้จำนวน 14 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (22 เม.ย. 2557)
  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ(สปส.) ต.วังสะพุง จ.เลย นำกลุ่มเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 25 คน วันที่ 23 เมษายน 2557
เทศกาล "แห่พริกเข้าเต็นท์" (4 เม.ย. 2557)
  ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คือ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ( Green House)ให้บริการแก่ประชาชนในพื้รที่ เพื่อแปรรูปพริกสด ให้เป็นพริกแห้ง เนื่องจากช่วงนี้ ราคาพริกสด มีราคาต่ำ (กก.ละ ไม่ถึง 20 บาท) ทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่ปลูกพริก ขาดทุน จึงหันมาแปรรูปให้เป็นพริกแห้ง ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ ณ.ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 เมษายน 2557 จำนวน 7 ราย น้ำหนักพริกรวม 1,330 กิโลกรัม และคาดว่าจะมีประช่าชนขอใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
การฝึกอบรมถ่ายทอดเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการดูแลบำรุงรักษา"รุ่นที่ 1 (1 เม.ย. 2557)
  โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร"การฝึกอบรมถ่ายทอดเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการดูแลบำรุงรักษา"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย. 57 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรภาคทฤษฎีบรรยายในห้องและนายสมถวัลย์ นิโรจน์ เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ
พิธีเปิดเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในจ.สุราษฎร์ธานี (28 มี.ค. 2557)
  นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมพิธีเปิดเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่บนเกาะสมุย นับเป็นศูนย์การค้าแบบเปิด และเป็น Theme Mall แห่งแรกที่พัฒนาโครงการโดยเซ็นทรัลพัฒนา ออกแบบในสไตล์ท่าเรือขนาดใหญ่ ขนาบข้างไปด้วยอาคารสองชั้นจำนวนสองอาคาร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่29 มีนาคม 2557 ณ เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี
ฉลองอาคารสมเด็จพระราชชนนี (สมเด็จย่า) เกาะพลวย (27 มี.ค. 2557)
  นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมนายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี และคณะ ร่วมงานฉลองอาคารสมเด็จพระราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยอาคารดังกล่าว สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ให้แก่นักเรียนและชาวบ้านที่สนใจได้ศึกษา และได้มอบสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน อุปกรณ์การกีฬา และภาพมุมสูงของเกาะพลวย ให้แก่ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537