หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
พลังงานจังหวัดสกลนคร และ อส.พน. เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนคณะสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ชุมชนตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 ธ.ค. 2557)
คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ชุมชนตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "พลังงาานกับชีวิตประจำวัน" เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้รู้จักอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่มามใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
พลังงานจังหวัดสกลนคร และ อส.พน. เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (18 ธ.ค. 2557)
พลังงานจังหวัดสกลนคร และ อส.พน. รวมทั้งคณะ จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมชมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ธ.ค. 2557)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำอาสาสมัครพลังงานชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) กล่าวให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมฯ และบรรยายให้ความรู้แก่คณะเยี่ยมชมในหัวข้อ "พลังงานกับชีวิตประจำวัน" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อบต.บางน้ำจืด, อบต.ละแม, อบต.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ธ.ค. 2557)
คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อบต.บางน้ำจืด, อบต.ละแม, อบต.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) กล่าวให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมฯ พร้อมบรรยาย..หัวข้อ "พลังงานในชีวิตประจำวัน" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่.6 (จ.อุบลฯ) (15 ธ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ นำคณะจำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่.6 (จ.อุบลฯ) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
ประชุมสัมมนาครั้งที่1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (12 ธ.ค. 2557)
ประชุมสัมมนาครั้งที่1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองฯ จ.น่าน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.วิฑูร ตั้งวุฒิสาร ผู้บังคับกองร้อยตชด.324 เป็นประธานในพิธีฯ 12 ธันวาคม 2557 ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการที่10(จังหวัดพิษณุโลก)
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (4 ธ.ค. 2557)
คณะศึกษาดูงานจากเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จำนวน 130 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
นิทรรศการ สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (4 ธ.ค. 2557)
งานจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้รับเกียรติจาก นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รอง ผวจ.พิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 2 ธค. 2557 โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลากรทางการศึกษา หน.ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงาน 370 คน
จัดประชุมครั้งที่1 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (4 ธ.ค. 2557)
ศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) จัดประชุมครั้งที่1 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ทีมศูนย์ฯอุบล นัดประชุมฯครั้งที่1โครงการทหาร แล้วเสร็จเมื่อ5พ.ย.57 (6 พ.ย. 2557)
ศูนย์บริการวิชาการที่6อุบลฯ จัดประชุมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในค่ายทหาร ให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51 จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชน รร.ส่วนราชการที่อยู่ใกล้ๆมาชมด้วย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ชี้แจงโครงการเบื้องต้น โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (6 พ.ย. 2557)
หศบ.6และคณะ เข้าชี้แจงโครงการเบื้องต้น โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ที่วัดเทพมงคล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ แบบเรียบง่ายแต่ชัดเจน และได้รับความสนใจจากพระภิกษุและญาติโยม เป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
เทคนิคการลดใช้พลังงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 พ.ย. 2557)
ศบ.6 ร่วมกับพลังงานจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกันโดยจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้แก่จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน55แห่ง หัวข้อ "เทคนิคการลดใช้พลังงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก (6 พ.ย. 2557)
ศบ.10(จ.พิษณุโลก)ร่วมโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก" ณ วัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยนายจักรินทร์ เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (26 ก.ย. 2557)
คณะนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
จัดประชุม ครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (28 ส.ค. 2557)
28 ส.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดประชุม ครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 26 คน โดยมีประธานสภาตำบลบางสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์จัดประชุมเพื่อ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และนำเสนอข้อมูลการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รู้จัก นำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่ต่อครัวเรือนของตนเอง และชุมชนต่อไป
จัดประชุมครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (21 ส.ค. 2557)
21 ส.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดประชุมครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี พ.ต.อ. กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด. 41 ประธานเปิดการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และนำเสนอข้อมูลการใช้พลังงานภายในหน่วยงานและ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้รู้จัก นำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่ต่อครัวเรือนของตนเอง และชุมชนต่อไป
ฝึกอบรม รุ่นที่ 3 โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีลังงานทดแทน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" (14 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 14-15 ส.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 3 โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีลังงานทดแทน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" ณ เทศบาลตำบลนาเหรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าอบรม จำนวน 30 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ สนองความต้องการและเหมาะสมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ และให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลนาเหรง นายจริน รักสนิท เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอด สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ
"การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" (4 ส.ค. 2557)
มื่อวันที่ 4-5 ส.ค. 57 ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีลังงานทดแทน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการดูแลบำรุงรักษา" ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดระนอง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายก อบต., ปลัด อบต., นายกเทศมนตรี., ผู้อำนวยการกองช่าง., จนท.พลังงานจังหวัดระนอง และบุคคลที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ สนองความต้องการและเหมาะสมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ และให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีพลังงานจังหวัดระนอง นายทองรัตน์ วรรณนุช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอด สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ
อบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2557 หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" (1 ส.ค. 2557)
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดการอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2557 หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" ณ ศาลาเอนกประสงค์- ชุมชนบ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน
อบรม หลักสูตร “การผลิตเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)” (30 ก.ค. 2557)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “การผลิตเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)” โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537