หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน ที่ ส.27/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง จัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ที่ ส.22/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ จัดทำอุปกรณ์เทคโนโลยีฯในโครงการ ถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนฯให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส.23/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการ อนุรักษ์พลังงานในวัด (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) ที่ ส.24/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง ทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (ประเภทเตาชีวมวล) ที่ ส.25/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง โครงการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม บ้านทะเลปัง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (ค่าซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องกังหันลมและยานพาหนะ) ที่ ส.26/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส.28/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ที่ E27/2556
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง ที่ E24/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่ E14/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (ประเภทเตาหุงต้ม) ที่ ส.18/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนฯให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า)) ที่ ส.19/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ E15/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 10 แห่ง ที่ E13/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4 (ขนาด 1 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ ส.13/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อค่าหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ ส.14/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จ.สงขลา) ที่ ส.15/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 3-4 (ขนาด 2 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ ส.16/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ ส.17/2556
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าระดับหมู่บ้าน 3 แห่งที่ E22/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537