หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ร่วมกิจกรรม มหกรรมแสดงสินค้า Krabi Expo 2015 (10 มิ.ย. 2558)
ศบ.9 (นครศรี) เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมแสดงสินค้า Krabi Expo 2015ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.58) และเข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันที่ 10 มิ.ย.58 เวลา 19 .00 น. ในการนี้ มี ท่าน ผวจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดงาน และ นายก.อบจ.กล่าวรายงาน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น (9 มิ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ศบ.6 ได้ทำกิจกรรมด้านพลังงานร่วมกับชุมชนที่โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โดยเน้น เรื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ตระหนักและเกิดความรู้ความเข้าใจการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้าไปสู่การเรียนการสอน โดยเน้นสร้างจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการใช้ในชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมตัวแทนนักเรียนชั้นม.1- ม.6 จำนวน 50 คน
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (8 มิ.ย. 2558)
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายนยน 2558 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ครูและนักเรียน จำนวน 330 คน
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (3 มิ.ย. 2558)
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี เมืองเก่าสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย 3 มิถุนายน 2558 ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการที่ 10(จ.พิษณุโลก)
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (2 มิ.ย. 2558)
พิธีเปิด การฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน "หลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ระหว่าง วันที่ 2 - 5 มิ.ย.58 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) โดย ผอ.สำราญ ปทุมานนท์ และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9
อบรมวิสาหกิจชุมชน (29 พ.ค. 2558)
การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนวันที่ 2 (29 พ.ค.) ณ โรงแรมนาข่าบุรี รีสอร์ท จ.อุดรธานี ช่วงบ่าย ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคปหมูอิ่มสุข (แคปหมู หมูกระจก กล้วยฉาบอบเนย และกล้วยเบรคแตก) อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ทาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน มี เตา LPG ประสิทธิภาพสูง เตาชีวมวลผลิตความร้อนแบบผสมผสาน และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (25 พ.ค. 2558)
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) วันที่ 1 โดยมีนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ประธานเปิดงาน
เปิดค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (20 พ.ค. 2558)
พิธีเปิดค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมธรรมชาติธรรมชาติรีสอร์ท อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีคณะอาจารย์ และนักเรียนในเขตพื้นที่ ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) เข้าร่วม จำนวน 52 คน วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ร่วมจัดนิทรรศการ งานเขาขาวเกษตรแฟร์ (19 พ.ค. 2558)
วันที่ 19-20 พ.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานเขาขาวเกษตรแฟร์ ณ สนามโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน และนายอำเภอทุ่งสงกล่าวรายงาน
เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน อย่างมีคุณค่า (12 พ.ค. 2558)
วันที่ 8 พ.ค.58 ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน อย่างมีคุณค่า และมีประโยชน์สูงสุดภายในชุมชน ของโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ฯ สำหรับ รพ.สต.บ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจาก พลังงานจังหวัดอุดรธานี,อบต.บ้านเทื่อม,สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม และ อสม.บ้านเทื่อม เป็นอย่างดียิ่ง
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (8 พ.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม จ.อุดรธานี พลังงานจังหวัดอุดรธานี สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม จ.อุดรธานีและรถฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ จ.อุดรธานี โดย อสม.บ้านเทื่อม เจ้าหน้าที่ ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานรอบชุมชน รพ.สต. พร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน" รุ่นที่ 2 (7 พ.ค. 2558)
การฝึกอบรม "การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน" รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8พฤษภาคม 2558 สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1) ภาคใต้ จัดที่ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (29 เม.ย. 2558)
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1) ภาคใต้ จัดที่ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ( จ.นครศรีธรรมราช) มี โรงเรียนเข้าร่วมค่ายทั้งหมด 16 โรง และ มีเข้าร่วมค่ายทั้งสิ้น 51 คน ระหว่าง วันที่ 29 เม.ย - 1 พ.ค.2558
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรมเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) (28 เม.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรมเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 เมษายน 2558 จำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) พร้อมพลังงานจังหวัดหนองคายได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดง่ด้วย
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรม เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง) รุ่นที่ 2 (20 เม.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรม เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง) รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558 จำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)
การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี่พลังงานทดแทน"หลักสูตรระบบผลิตความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (20 เม.ย. 2558)
การฝึกอบรม ในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี่พลังงานทดแทน"หลักสูตรระบบผลิตความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่าง 20-23 เมษายน 2558 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก)
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2558 (20 เม.ย. 2558)
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2558 หลักสูตร"เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร" แบบตั้ง ครั้งที่ 2 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย.58
ออกบูทนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ (3 เม.ย. 2558)
ออกบูทนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป้นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ปี 2558
นิทรรศการ "วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติประจำปี2558 (2 เม.ย. 2558)
ศบ.9(จ.นครศรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติประจำปี2558" ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย.2558 ณ.ลานเรือพระ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง จ.ตรัง โดยมี ท่าน รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำนวย ปะติเส)เป็นประธานในพิธี.. และ ท่านอดีต นายก ชวน หลีกภัย ให้เกียรติเข้าร่วมในงาน.ด้วย
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) ครั้งที่ 1 (30 มี.ค. 2558)
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันที่ 30 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537