หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน" รุ่นที่ 2 (7 พ.ค. 2558)
การฝึกอบรม "การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน" รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8พฤษภาคม 2558 สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1) ภาคใต้ จัดที่ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (29 เม.ย. 2558)
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1) ภาคใต้ จัดที่ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ( จ.นครศรีธรรมราช) มี โรงเรียนเข้าร่วมค่ายทั้งหมด 16 โรง และ มีเข้าร่วมค่ายทั้งสิ้น 51 คน ระหว่าง วันที่ 29 เม.ย - 1 พ.ค.2558
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรมเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) (28 เม.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรมเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 เมษายน 2558 จำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) พร้อมพลังงานจังหวัดหนองคายได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดง่ด้วย
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรม เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง) รุ่นที่ 2 (20 เม.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดอบรม เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง) รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558 จำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)
การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี่พลังงานทดแทน"หลักสูตรระบบผลิตความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (20 เม.ย. 2558)
การฝึกอบรม ในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี่พลังงานทดแทน"หลักสูตรระบบผลิตความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่าง 20-23 เมษายน 2558 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก)
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2558 (20 เม.ย. 2558)
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2558 หลักสูตร"เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร" แบบตั้ง ครั้งที่ 2 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย.58
ออกบูทนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ (3 เม.ย. 2558)
ออกบูทนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป้นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ปี 2558
นิทรรศการ "วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติประจำปี2558 (2 เม.ย. 2558)
ศบ.9(จ.นครศรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติประจำปี2558" ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย.2558 ณ.ลานเรือพระ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง จ.ตรัง โดยมี ท่าน รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำนวย ปะติเส)เป็นประธานในพิธี.. และ ท่านอดีต นายก ชวน หลีกภัย ให้เกียรติเข้าร่วมในงาน.ด้วย
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) ครั้งที่ 1 (30 มี.ค. 2558)
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันที่ 30 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (17 มี.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยมีทีมงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3 มี.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จังหวัดสกลนคร วันที่ 3 มีนาคม 2558
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ศบ.8 (20 ก.พ. 2558)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 58 อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ ต.จะโหนง อ.นะจะ จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 90 คน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (20 ก.พ. 2558)
ศุูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นำโดยนายสมสมัย พรมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครพลังงานชุมชน จำนวน 20 คน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) (11 ก.พ. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน (6 ก.พ. 2558)
6 กุมภาพันธ์ 58 พลังงานจังหวัดนราธิวาส นำผู้นำชุมชนจากสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงในชุมชน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน
ความปลอดภ้ยในการผลิตและการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ (6 ก.พ. 2558)
"Biogas Safety" นายสุกรี คชพรม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่6 อุบลฯ ร่วมกับ อส.พน. ในพื้นที่ออกรณรงค์ให้ความรู้ "ความปลอดภ้ยในการผลิตและการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ" เพื่อให้ผู้ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ทั้งระดับครัวเรือน ฟาร์ม ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป...
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดงานแสดงนิทรรศการ” การสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน” (22 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ” การสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน” ณ บริเวณภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ/ชุมชน ประชาชน ทีมีศักยภาพด้านพลังงานได้นำเสนอผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา นำมาจัดแสดงในงาน เช่น สินค้า หรือเทคโนโลยีด้านพลังงาน นวัตกรรมด้านพลังงาน แนวคิดการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ อันจะส่งผลให้ส่วนราชการ/ชุมชน ประชาชนในพื้นที่อื่นๆ และประชาชนในสังคมกว้างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อนำแนวคิดและประสบการณ์ไปปฏิบัติ รวมถึงก่อให้เกิดเครือข่ายด้านผลผลิตจากส่วนราชการ/ชุมชน/ประชาชนต่อไป
นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่7(จังหวัดเชียงใหม่) (25 ธ.ค. 2557)
ท่านรองปลัดกระทรวงพลังงาน(ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน"การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่.6 (จ.อุบลฯ) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (24 ธ.ค. 2557)
ศูนย์บริการวิชาารที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรายงานผลการใช้พลังงานและศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 415 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ ผบ.ร้อย.ตชด.415 กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (19 ธ.ค. 2557)
คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 290 คน เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537