หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศยกเลิกสอบราคาว่าจ้่างซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 1 หลัง
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูิมิ ที่ E33/2556
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ที่ E34/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ื 7 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.45/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ื 10 จังหวัดพิษณุโลก) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.46/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคาว่าจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.11/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคาว่าจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.12/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเนื่องระบบจำหน่ายสำหรับโรงเรือนทดลองในพื้นที่พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ที่ชำรุดจากอุทกภัย) ที่ ส.43/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่ E30/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E32/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน ที่ ส.44/2556
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านปู่ทา ม.6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ชำรุดจากอุทกภัย) ที่ ส.42/56
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโครงการก่อสร้างศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ชำรุดจากอุทกภัย) ที่ ส.41/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคาว่าจ้างซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ขนาด 1 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ ส. 13/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง โครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 3 หลัง ที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี) ที่ ส. 37/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำำนวน 5 รายการ ที่ ส. 38/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำำนวน 2 รายการ ที่ ส.39/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส.40/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เลขที่ E31/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ที่ ส.4/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537