หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (18 ส.ค. 2558)
ศบ.6(จ.อุบลฯ) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 18-20 ส.ค.58
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (10 ส.ค. 2558)
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง จ.พังงา จำนวน 70 คนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เมื่อวันนี้ 10 สิงหาคม 2558
ศึกษาดูงาน พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (6 ส.ค. 2558)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ) ได้ให้การต้อนรับ..คณะครู-นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง อ.ทุ่งสง เข้าศึกษาดูงาน พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (27 ก.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 101 คน
ร่วมจัดกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) (23 ก.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ ห้า จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ และเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วม 110 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (23 ก.ค. 2558)
วันที่ 23 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 170 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (17 ก.ค. 2558)
วันที่ 17 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 279 คน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (13 ก.ค. 2558)
วันที่ 13 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 282 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (9 ก.ค. 2558)
วันที่ 9 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 250 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (8 ก.ค. 2558)
วันที่ 8 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 215 คน
กิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (7 ก.ค. 2558)
วันที่ 7 ก.ค. 58 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 392 คน
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ (เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) (2 ก.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)ได้จัด สาธิตโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ (เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยมีรถโมบายสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคายร่วมจัดนิทรรศการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายเข้าร่วมและสัมภาษณ์นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์ฯ
ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (30 มิ.ย. 2558)
วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 58 ฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ และในวันที่ 2 ของการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง หจก.นาสาร วู๊ด เพลเลท อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี และ โรงไฟฟ้า บริษัท ช้างแรกไบโอพาวเวอร์ จำกัด
กิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ (30 มิ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อสุขภาพ ได้รับความร่วมมื่อเป็นอย่างดี จาก เทศบาลตำบลท่าพระ โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้เข้าร่วมจากกลุ่ม อสม.ตำบลท่าพระ ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในเขตตำบลท่าพระ และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (30 มิ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 มิถุนายน 2558 พร้อมจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยมีพันโทสุภัทร ชูตินันทร์ ผบ.ร.13 พัน.2 เป็นประธาน และมีรถโมบายพลังงานจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมจัดแสดงด้วย
การฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล"รุ่นที่ 4 (30 มิ.ย. 2558)
หศบ.9(จ.นครศรีฯ) (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) เป็นประธานเปิด"การฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล"รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค.58 ณ ห้องประชุมฟ้าใส โรงแรมวีบี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในโรงเรียนดงประคำพิทยาคม (29 มิ.ย. 2558)
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในโรงเรียนดงประคำพิทยาคม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีครูและนักเรียนเข้าร่วม 232 คน
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (29 มิ.ย. 2558)
วันที่ 29 มิ.ย. 58 ประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดกลางใหม่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (27 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จำนวน 120 คน คน เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จัดงานเผยแพร่เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า (26 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จัดงานเผยแพร่เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ใกล้ศูนย์บริการฯ และผู้สนใจทั่วไป ได้มาออกกำลังกายและเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) มีผู้ร่วมงานประมาณ 100 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537