หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่งบ้านดอยคำ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ที่ E49/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของที่ปรึกษา/ผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส.68/2556
ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้าง ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่ E37/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ที่ ส.51/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี ที่ ส.67/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ E38/2556 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคเหนือ 10 แห่ง ที่ E42/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคใต้และภาคตะวันตก 10 แห่ง ที่ E43/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง ที่ E44/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก 10 แห่ง ที่ E45/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง (ค่าว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) ที่ E46/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง ที่ E47/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง โครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ศุนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านปู่ทา ม.6 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ชำรุดจากอุทกภัย) ที่ ส.
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาว่าจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ E38/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม ที่ E48/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ 2 ที่ ส.38/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส.28/2556
ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E32/2556
ประกาศยกเลิกสอลราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.39/2556
ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ที่ E27/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537