หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
บรรยายพิเศษ การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน (2 ธ.ค. 2558)
ศบ.6(จ.อุบลฯ) ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ณ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 191 คน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯตชด. (27 พ.ย. 2558)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯตชด. ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 จ.กระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมฯจำนวน 65 คน ในการนี้ ท่าน พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา)ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (24 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ที่ผู้เข้าร่วมจำนวน 72 ท่าน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 (17 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 80 คน โดยมีพันตำรวจโทอนุรักษ์ เสนามาตย์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 เป็นประธาน นายเปลี่ยน วาทโยธา กล่าวรายงาน ั้ี้้โดยมีทีมงานสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย จัดรถโมบายเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
เรียนรู้ศึกษาพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่2(จังหวัดราชบุรี) (13 พ.ย. 2558)
ศูนย์ผู้อพยพ TBC เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่2(จังหวัดราชบุรี) เจ้าหน้าที่และผู้อพยพกว่า70คน เข้ามาเรียนรู้ศึกษาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่13 พ.ย. 58
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (12 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดห้วยจระเข้ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าร่วมพระสงฆ์จำนวน 18 รูปและนักเรียน 18 คน
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (12 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่แปด จังหวัดสงขลา ประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (11 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยส้มใต้ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (10 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (9 พ.ย. 2558)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา ประมาณ 50 คน
ประชุม สัมมนา ครั้งที่ 1โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใหกับกำลังพลในค่ายทหาร (6 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุม สัมมนา ครั้งที่ 1โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใหกับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 6 พย.2558 โดยท่านผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ศบ.6(จ.อุบลฯ)จัดประชุม ครั้งที่1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (4 พ.ย. 2558)
ศบ.6(จ.อุบลฯ)จัดประชุม ครั้งที่1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไืทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ วันที่ 4 พ.ย.58 มีพระภิกษุ คณะครูนักเรียน และประชาชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
สัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" (3 พ.ย. 2558)
หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ เป็นประธาน เปิดการสัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 - 7 พ.ย.58
ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีบุคลากรตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 คน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
สัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" (3 พ.ย. 2558)
หศบ.9 จ.นครศรีฯ(จ.นครศรีฯ) เป็นประธาน เปิดการสัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" ณ โรงแรมลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 - 7 พ.ย.58
ชี้แจงเบื้องต้นโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้เข้าชี้แจงเบื้องต้นโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ จังหวัดทหารบกตาก (ค่ายวชิรปราการ) (26 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าชี้แจงโครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ จังหวัดทหารบกตาก (ค่ายวชิรปราการ) อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (21 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่แปด จังหวัดสงขลา ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นปลง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (21 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าชี้แจงโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 58
ชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (21 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคะเชนท์ อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537