หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศบ.6(จ.อุบลฯ)จัดประชุม ครั้งที่1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (4 พ.ย. 2558)
ศบ.6(จ.อุบลฯ)จัดประชุม ครั้งที่1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไืทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ วันที่ 4 พ.ย.58 มีพระภิกษุ คณะครูนักเรียน และประชาชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
สัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" (3 พ.ย. 2558)
หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ เป็นประธาน เปิดการสัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 - 7 พ.ย.58
ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีบุคลากรตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 คน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
สัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" (3 พ.ย. 2558)
หศบ.9 จ.นครศรีฯ(จ.นครศรีฯ) เป็นประธาน เปิดการสัมมนา"เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน" ณ โรงแรมลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 - 7 พ.ย.58
ชี้แจงเบื้องต้นโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้เข้าชี้แจงเบื้องต้นโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ จังหวัดทหารบกตาก (ค่ายวชิรปราการ) (26 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าชี้แจงโครงการส่งเสริมการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ จังหวัดทหารบกตาก (ค่ายวชิรปราการ) อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (21 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่แปด จังหวัดสงขลา ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นปลง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (21 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าชี้แจงโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 58
ชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (21 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคะเชนท์ อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (19 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
ชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (16 ต.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าชี้แจงโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อ วันที่16 ต.ค. 58
การอบรมการจัดการขยะของท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ (6 ต.ค. 2558)
การอบรมการจัดการขยะของท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ โดยสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 1 ใน 26 เทศบาลทั้วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยนายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ประธานเปิด
วันที่ 28 ก.ย. 58 นักเรียนนายสิบตำรวจ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (28 ก.ย. 2558)
วันที่ 28 ก.ย. 58 นักเรียนนายสิบตำรวจ กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 150 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กิจกรรมครั้งนี้ ทางสำนักงานพลังงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานด้วย...
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการบริการวิชาการที่ 9 (15 ก.ย. 2558)
วันที่ 15 ก.ย. 58 คณะครู-นักเรียน โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการบริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 68 คน
ร่วมจัดนิทรรศการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมวิชาการ (8 ก.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมวิชาการ เรื่อง อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าเยี่ยมชม 96 คน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (1 ก.ย. 2558)
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน (31 ส.ค. 2558)
วันนี้ 31 ส.ค 58 ศบ.9(จ.นครศรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาโร อ.ทุ่งสง นำชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน..ภายใต้โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน จำนวน 80 คน โดย หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)ได้ให้การต้อนรับ และ.ให้ความรู้แก่ชุมชน ในหัวข้อ "วิกฤติปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย"
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน (28 ส.ค. 2558)
ศบ.9 (นครศรีฯ) ต้อนรับคณะฯเทศบาลตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน โดยให้ชุมชน เข้าศึกษาเรียนรู้ และฝึกการปั้นเตามหาเศรษฐี จำนวน 50 คน เมื่อวันนี้ 28 ส.ค.58
ศบ.9 (นครศรีฯ)เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 (20 ส.ค. 2558)
ศบ.9 (นครศรีฯ)เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 (ใสใหญ่วิชาการ'58)ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.58 โดยมี ฯพณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 ส.ค.58
กิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 ส.ค. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียน คณะครู อาจารย์ และพระภิกษุ ณ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 220 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537