หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาว่าจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ E38/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม ที่ E48/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ 2 ที่ ส.38/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส.28/2556
ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E32/2556
ประกาศยกเลิกสอลราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.39/2556
ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ที่ E27/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้าง โครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านปู่ทาฯ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E33/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ E35/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส.65/2556
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นซองและเปิดซองสอบราคา ที่ ส.64/2556 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.64/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารโรงผลิตไบโอดีเซล(ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา) 1 หลัง ที่ ส.63/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ วััสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส.60/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ขนาด 1 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ ส.56/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง โครงการว่าจ้างรื้อถอนและขนย้ายกังหันลมขนาดเล็ก ที่ ส.57/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2(ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 1 หลัง ที่ ส.58/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ วััสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า) ที่ ส.59/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส.55/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537