หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 372/62
จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 369/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 370/2562
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (จ) 371/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. 2561-2580) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 368/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มศูนย์การค้า ฟาร์มปศุสัตว์ สถานศึกษา และอาคารอื่นๆ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 367/62
ประกาศราคากลาง างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 366/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามกฎหมาย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 364/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน และอาคารอื่นๆ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 365/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบจัดการและตรวจประเมินการอนุญาตการออกแบบอาคารตามกฎหมาย โดยใช้โปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานแบบออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 363/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยวิธีคัดเลือก (จ) 361/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 345/62
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการ Shift Mode ขนส่งทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 346/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม (กลุ่มที่ 3 ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 349/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบ Big Data สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 355/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 354/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 4 การขนส่งผู้โดยสาร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 353/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 3 การขนส่งน้ำมัน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 352/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 2 การขนส่งวัสดุก่อสร้างและตู้คอนเทนเนอร์) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 351/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสาร (กลุ่มที่ 1 การขนส่งสินค้าทั่วไปและผลผลิตการเกษตร) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 350/62

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537