หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการส่งผ่านข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ พพ. โดยวิธีคัดเลือก (จ) 276/2564
ประกาศ จ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 269/2564
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 267/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาศักยภาพพลังน้ำและความเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำท้ายน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 263/2564
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล และรูปแบบการส่งผ่านข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ พพ. โดยวิธีคัดเลือก (จ) 249/2564
ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ) 238/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ และโลหะมูลฐาน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 190/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และกระดาษ) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 189/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน ทราย) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 188/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เคมี และไม้) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 187/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 186/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 141/2564
ประกาดราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 143/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจ้างศึกษาและจัดทำแผนหลัก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก บริเวณท้ายน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก (จ) 142/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 140/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 99/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 94/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก (จ) 98/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 96/2564
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 95/2564

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537