หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> เอทานอล
เอทานอล
ข้อมูลเอทานอลประจำเดือน ปี 64
ข้อมูลเอทานอลรายปี
ข้อมูลเอทานอลประจำเดือน ปี 63
คู่มือการส่งออกเอทานอล
ข้อมูลเอทานอลประจำเดือน ปี 62
ข้อมูลเอทานอลประจำเดือน ปี 61
ข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้และการส่งออก ปี 2550 - 2560
ข้อมูลการผลิตเอทานอลแยกตามวัตถุดิบ ปี 2552-60
การขออนุญาตส่งออกเอทานอลความแรง 99.5 ดีกรี ปี 56
การใช้งานแก๊สโซฮอล์
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E10 ได้
รถยนต์ที่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ได้
สรุปผลการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รถยนต์หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537