หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> แก๊สโซฮอล์
แก๊สโซฮอล์
ฐานข้อมูล นโยบายและประกาศ (Database, Policy and Announcements)
ความรู้ทั่วไป ( Informations )
โครงการวิจัยด้าน เอทานอลและแก๊สโซฮอล์
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E10 ได้
งานวิจัยและทดลองใช้แก๊สโซฮอล์ที่ผสมเอทานอลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปในรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เว็บลิงค์ ( Web Link )

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537