หน้าหลัก >> ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายรายกอง/สำนัก/ศูนย์ ปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ผลการเบิกจ่ายรายกอง/สำนัก/ศูนย์ ปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
ผลการเบิกจ่ายรายกอง/สำนัก/ศูนย์ ปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรกฎาคม 2561

หน้า : [1]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537