หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> สาระน่ารู้จากบ้านประหยัดพลังงาน

สาระน่ารู้จากบ้านประหยัดพลังงาน
เลือกเครื่องปรับอากาศ
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
การจัดการน้ำฝนด้วยพื้นที่หน่วงน้ำ
"Grey Water" นำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า
การเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในครัวเรือน
นวัตกรรมบ้านรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์
นวัตกรรมสีทาบ้าน ที่เป็นมากกว่าสีเพื่อความสวยงาม
พลังงานหมุนเวียน พลังงานหลักในอนาคต เพื่อสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศ
เคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดค่าไฟภายในบ้าน
เครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านพักอาศัย
นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป
ประกาศผลการตัดสินการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560
LED ดีอย่างไร
ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Control)
เลือกใช้หลอดไฟให้คุ้มค่า
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบ้านพักอาศัย
เลือกกระจกอย่างไร? ประหยัดพลังงาน ประหยัดเงิน
อุปกรณ์บังแดด (Shading Device)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537