หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
พพ. เดินหน้าจัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 5
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสาร และเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมประกวดฯ ณ ห้องนครา บอลรูม 1 โรงแรมเรือรัษฎา ดิ ไอเดียล เวนิว ฟอร์ มีทติ้ง แอนด์ อีเวนท์ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 การประกวด Thailand Energy Awards 2021 เปิดรับเอกสารการประกวดถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandenergyaward.com หรือ โทรศัพท์ 0 2184 2728-32 นอกจากนี้ ยังสามารถชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook Thailand Energy Awards เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์
Thailand Energy Awards 2021 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ร่วมชิงสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทย เฟ้นหาตัวแทนชิงชัยระดับอาเซียน
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารและเชิญชวนผู้สนใจเข้าประกวดฯ สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล เพื่อเป็นต้นแบบสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมพลังงานแก่องค์กรต่างๆ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมเฟ้นหาผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในระดับอาเซียน ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2-3 โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า “การประกวด Thailand Energy Awards นับเป็นเวทีการประกวดด้านพลังงานที่มีความสำคัญระดับประเทศ ช่วยสร้างความตื่นตัวในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี มีองค์กรภาครัฐและเอกชนแขนงต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่องมากถึง 3,790 ผลงาน ได้รับรางวัลรวม 951 รางวัล เกิดเป็นผลประหยัดพลังงานมากกว่า 9,300 ล้านบาท ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.9 ล้านตัน และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 236 รางวัล ครองแชมป์ต่อเนื่องมามากกว่าสิบปี” Thailand Energy Awards 2021 มีการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งเอกสารการประกวดได้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่ง พพ. จะจัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอีก 1 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเรือรัษฎา ดิ ไอเดียล เวนิล ฟอร์ มีทติ้ง แอนด์ อีเวนท์ จังหวัดตรัง หรือรับชมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube Thailand Energy Awards และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com หมายเลขโทรศัพท์ 0 2184 2728-32
พพ. แถลงผลสำเร็จโครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ ห้องประชุม Convention 1 - 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม 78 คน ​โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ทาง พพ. ใช้ในการนำร่อง โดยมีการสนับสนุนงบประมาณการลงทุนบางส่วน (ไม่เกินร้อยละ 30) สำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั่วประเทศ และมีแผนขยายผลการดำเนินโครงการให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในภาคขนส่งผ่านการสนับสุนนในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต
พพ. จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 3
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธา​น​เปิดงานชี้แจงหลักเ​กณฑ​์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 3 จังหวัด​เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมประกวดประจำปี 2021 อาทิ การจัดทำเอกสาร เกณฑ์การตัดสินการประกวด ตลอดจน​ประเภทการประกวดซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางส่วน ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมประกวด ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแร​มเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 การประกวด Thailand Energy Awards มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยกย่องชื่นชมและนำผลงานที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาเป็นแบบอย่างความสำเร็จเพื่อเผยแพร่และขยายผลต่อไป โดยการประกวด Thailand Energy Awards 2021 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการจัดชี้แจงหลักเ​กณฑ​์การประกวดอีก 2 ครั้ง ที่จังหวัด​นนทบุรี​ และตรัง​ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandenergyaward.com หรือ โทรศัพท์ 0 2184 2728-32 และรับชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook Thailand Energy Awards เรียบเรียง​ จุลัยวรรณ โพธิเนตร ถ่ายภาพ สมนึก เนาวแก้ว
การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 2
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสาร และเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมประกวดฯ ณ ห้องสุรนารี บี รร.ดิอิมพีเรียล โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 การประกวด Thailand Energy Awards 2021 เปิดรับเอกสารการประกวดถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดย พพ. จัดงานชี้แจ​งหลักเกณฑ์​ไปแล้ว 1 ครั้งที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เป็นครั้งที่ 2 และจะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง ที่ จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี และตรัง โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandenergyaward.com หรือ โทรศัพท์ 0 2184 2728-32 นอกจากนี้ ยังสามารถชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook Thailand Energy Awards เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ สมศักดิ์ สุขสวัสดิ์
พพ. เดินหน้า ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 1
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสาร และเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมประกวดฯ ณ ห้องคาลิปโซ่ รร. เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 การประกวด Thailand Energy Awards 2021 เปิดรับเอกสารการประกวดถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดย พพ. จะจัดงานชี้แจ​งหลักเกณฑ์​ขึ้นอีก 4 ครั้ง ที่ จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ นนทบุรี และตรัง โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandenergyaward.com หรือ โทรศัพท์ 0 2184 2728-32 นอกจากนี้ ยังสามารถชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ facebook Thailand Energy Awards เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ สมศักดิ์ สุขสวัสดิ์
การประชุมออนไลน์ 15thASEAN+3 New and Renewable Energy (NRE) and Energy Efficiency and Conservation (EE&C) Forum
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมออนไลน์ 15thASEAN+3 New and Renewable Energy (NRE) and Energy Efficiency and Conservation (EE&C) Forum ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy: ACE) และประเทศสมาชิก ASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นเวทีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านนโยบาย เทคโนโลยี นวัตกรรม และการริเริ่มโครงการต่างๆ ด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การพัฒนาไฮโดรเจน เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน การพัฒนาเมืองสีเขียว ระบบอัจฉริยะในระบบการผลิตฟ้า เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation Phase II: APAEC Phase II) ให้บรรลุเป้าหมายในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและก้าวผ่านยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปด้วยกัน ทั้งนี้ อธิบดี พพ. ได้มอบหมายให้นางมัณลิกา สมพรานนท์ หัวหน้ากลุ่มประสานความร่วมมือด้านพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 6 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบเรียง รัศมินทร์ พุทธอินทรา ถ่ายภาพ วิชัยยุทธ เสือสมิง
การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ The 2nd Government-Private Forum on Clean Energy Future Initiative for ASEAN (CEFIA)
ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ The 2nd Government-Private Forum on Clean Energy Future Initiative for ASEAN (CEFIA) ซึ่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry) แห่งญี่ปุ่น และศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy) ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินงานภายใต้ ASEAN+3 New and Renewable Energy (NRE) and Energy Efficiency and Conservation (EE&C) Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานด้านพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในภูมิภาคอาเซียน ในการนี้ นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้นำเสนอภาพรวมของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับใหม่ของประเทศไทยแก่ที่ประชุม รวมถึงร่วมหารือในประเด็นด้านการดำเนินงานของ CEFIA กับแผนปฏิบัติการ APAEC Phase II เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบเรียง ชัยวัฒน์ ไชยสุข ถ่ายภาพ สมศักดิ์ สุขสวัสดิ์
พพ. ได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ คุณธรรม มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม และมีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
การประชุมหารือการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโอกาสที่ได้มานำเสนอการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ กฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นแนวทางการส่งเสริมในอนาคต ณ ห้องประชุม ชั้น 11 พพ. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 ทั้งนี้ กฟผ. ได้ผลิตจักยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจำนวน 51 คัน ขนาดมอเตอร์ 3 kW โดย 1 คัน ประกอบด้วยแบตเตอรี่ 2 ลูก สามารถวิ่งได้ 100 กิโล ความเร็วสูงสุด 80 กิโล/ชั่วโมง หรืออัตราการใช้พลังงานที่ 33.4 Wh/km โดยในปัจจุบัน กฟผ. ได้มอบฉลากเป็นจำนวน 20 รุ่น หรือ 12,500 แผ่น ให้กับผู้ประกอบการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในอนาคต พพ. และ กฟผ. มีแนวทางในการร่วมกันผลักดันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้มีมาตรฐานพลังงานประสิทธิภาพสูงและขยายผลไปสู่ตลาดอย่างแพร่หลาย เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ วิชัยยุทธ เสือสมิง
การประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (11th IRENA Assembly and Related Meetings) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนประเทศไทยจากสำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน และผู้แทน พพ. ซึ่งการประชุมฯ เป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนด้านพลังงานหมุนเวียนของผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ณ ห้องประชุม 603 พพ. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ได้กล่าวในที่ประชุมฯ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องใช้เจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนและผสมผสานไปกับการลงทุนและราคาพลังงานที่เหมาะสม ประกอบด้วย กฎระเบียบและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยมีแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 20,000 เมกะวัตต์ ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านพลังงานหมุนเวียนมากมาย เช่น การใช้เทคโนโลยี Blockchain การออกตราสารหนี้สีเขียว เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2564 นี้ นโยบายพลังงานของไทยมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบท โดยได้มีการจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้มีรายได้สูงและเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทบวงการฯ และนานาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนยุคการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานต่อไป เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์
พพ. หารือ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานหมุนเวียน Carbon Neutral และ Hydrogen
ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้หารือกับ Mr. SANO Shotaro, Commercial Attaché สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผ่านทางระบบออนไลน์ โดย Mr. SANO Shotaro ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาสีเขียวที่เน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 603 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียน Carbon Neutral และ Hydrogen ของทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยได้ให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ทั้งห่วงโซ่อุปทานให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าได้และการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้ง รถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า พร้อมทั้งยินดีมีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่นในการศึกษาและดำเนินโครงการร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสีเขียวต่อไปในอนาคต ถ่ายภาพ วิชัยยุทธ เสือสมิง เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา
กระทรวงพลังงาน ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 68ปี พพ.
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าสักการะพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ และร่วมถวายเครื่องสังฆทาน พร้อมภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 68 ปี ณ อาคาร 2 พพ. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ถ่ายภาพ สมนึก เนาวแก้ว, วิชัยยุทธ เสือสมิง, จักรกฤต นิยมทัศน์ เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด พพ. ยืนหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ณ บริเวณลานเสาธง พพ. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ถ่ายภาพ สมนึก เนาวแก้ว, วิชัยยุทธ เสือสมิง, จักรกฤต นิยมทัศน์ เรียบเรียง จารุกิตติ์ จิติมา
การประชุมหารือการส่งเสริมรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท Urban Mobility Tech จำกัด ภายใต้บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้มานำเสนอผลการพัฒนารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าโฉมใหม่ ที่มีความสะดวกสบายด้วยที่นั่งผู้โดยสารถึง 6 ที่นั่ง ขึ้นลงสะดวก ปลอดภัย สามารถเรียกรถผ่านแพลตฟอร์มกลางที่คำนวณราคาจากระยะการเดินทางได้ พร้อมกันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางในการเพิ่มศักยภาพรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในประเทศไทย ทั้งด้านจำนวน และคุณภาพ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สมนึก เนาวแก้ว ถ่ายภาพ ชัยวัฒน์ ไชยสุข เรียบเรียง
พพ. เชิญภาคเอกชนร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุมหารือการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยศึกษาโมเดลการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าในวินมอเตอร์ไซค์ บริการขนส่งสินค้า และบริการรับส่งอาหาร ร่วมกับผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี “โรบินฮู้ด”, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งโครงการสตาร์ตอัพ "วิน โน หนี้", สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ สถานีชาร์จ รวมถึงวิธีการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ขับขี่ในการเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 วิชัยยุทธ เสือสมิง ถ่ายภาพ ชัยวัฒน์ ไชยสุข เรียบเรียง
การประชุมหารือในโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand
การประชุมหารือในโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือในโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand เพื่อการหารือและคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงการพิจารณาองค์ประกอบของคณะทำงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กองพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
การประชุมคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563
ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การเขื่อนใหญ่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ บทบาทหน้าที่ และแผนกิจกรรมในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นอกจากนั้น ยังได้มีการนำเสนอรายงานผลการประชุม Annual General Assembly of ICOLD ประจำปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจัดขึ้นทาง Video conference เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองพัฒนาพลังงานทดแทน และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537